Provozuje:
realitní kanceláo JURIS REAL

Aktuality a Články

6 prosinec 2022

Leg. návrh novelizace notářského tarifu byl rozeslán do připomínkového řízení.

Ministerstvo spravedlnosti splnilo další závazek a rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novelizace vyhlášky o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif). Více»

14 listopad 2022

Subjekty prosazující novelu lesního zákona požadují zřízení lesních orgánů.

Privátní vlastníci lesů, Svaz ochránců přírody i zástupci dřevozpracujícího průmyslu chtějí do novely lesního zákona zanést zřízení samostatných lesních úřadů, větší volnost majitelů pro hospodaření v lesích nebo prodloužení lhůt pro zalesnění holin. Více»

11 listopad 2022

Vláda ČR navrhuje zrušení více než 10.000 nadbytečných předpisů.

Zrušit více než 10.000 nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou formálně platné, ale už nepoužívané, navrhla včera vláda. Novinářům to po zasedání řekl premiér Petr Fiala (ODS). Více»

9 listopad 2022

Ministerstvo vnitra chce zrušit tisíce nadbytečných právních norem.

Nadbytečné předpisy se podle ministerstva mj. stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě. Více»

30 říjen 2022

Resort spravedlnosti jednal se zástupci komor o navrhovaných změnách tarifů.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek uspořádal kulatý stůl se zástupci právnických profesních komor. Jednání se týkalo především případných změn tarifů Exekutorské, Advokátní a Notářské komory ČR. Více»

29 říjen 2022

MS odeslalo do mez. připom. řízení návrh novely zákona o státním zastupitelství.

V souladu s Programovým prohlášením vlády dne 25. října 2022 odeslalo Ministerstvo spravedlnosti návrh novely zákona o státním zastupitelství do takzvaného meziresortního připomínkového řízení. Více»

21 říjen 2022

PS schválila informování o spotřebě tepla v bytech každý měsíc.

Uživatelé bytů pravděpodobně budou dostávat údaje o spotřebě tepla a teplé vody z dálkových odečtů měřičů a indikátorů alespoň jednou měsíčně. Více»

12 říjen 2022

Legislativní novely zákonů o myslivosti a lesích by měly být hotové v roce 2023.

Ministerstvo zemědělství (MZe) plánuje mít hotový návrh novely zákona o myslivosti na počátku příštího roku, novela zákona o lesích by pak mohla být hotová do poloviny roku 2023. Více»

6 říjen 2022

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci od 1. října změnilo.

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci od 1. 10. změnilo. Více»

30 září 2022

PS zřejmě zpřesní zákon o národních sankcích za protiprávní jednání.

Zákon o národních sankcích vůči cizincům, kteří by se dopustili závažných protiprávních jednání, Poslanecká sněmovna pravděpodobně schválí. Více»

26 září 2022

Právní normu o národních sankcích za protiprávní jednání poslanci asi pozmění.

Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), který má umožnit národní sankce vůči cizincům za závažná protiprávní jednání, Poslanecká sněmovna možná upraví. Více»

25 září 2022

Ministerstvo vnitra předkládá právní normy ke zrušení.

Benešovy dekrety mezi nimi kvůli mezinárodnímu dopadu nejsou. Více»

15 září 2022

Za první půlrok fungování vložily obce a kraje do eSbírky již 10 000 předpisů.

Dne 1.1.2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce práv. předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, kterým byl mj. zřízen IS s názvem Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Více»

10 září 2022

Česká advokátní komora jednala o valorizaci advokátního tarifu s MS.

Předseda ČAK Robert Němec a místopředsedkyně ČAK Monika Novotná jednali s náměstky Ministerstva spravedlnosti Antonínem Stanislavem, Michalem Fraňkem a Radomírem Daňhelem o Komorou dlouho prosazované nov. advokátního tarifu. Více»

4 září 2022

Zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit nový sankční zákon.

Zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit zákon, který má umožnit národní sankce vůči cizincům za závažná protiprávní jednání. Více»

18 srpen 2022

Zeman kontrahoval zákon upravující vymezení skutečných majitelů.

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci změní. Více»

14 srpen 2022

Senátní změny zákonů bude zřejmě muset doplnit přehled vyplývajících povinností.

Senátní úpravy zákonů budou muset podobně jako sněmovní změny obsahovat přehled veřejnoprávních povinností, které z těchto úprav vyplývají. Více»

12 srpen 2022

Vymezení skutečných majitelů se nejspíš změní.

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitel nejspíš změní. Více»

7 srpen 2022

Senát má příští týden projednat veterinární zákon a další zemědělské novely.

Senátní komise pro rozvoj venkova podpořila novelu zákona o ekologickém zemědělství, která vyjma jiného prodlužuje platnost certifikátů ekologického zemědělství. Více»

27 červenec 2022

Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit přes 6 700 nefunkčních zákonů a vyhlášek.

Resort vnitra navrhuje zrušit přes 6 700 zákonů, vyhlášek a vládních nařízení, které již podle něj nejsou funkční a používané. Připravilo návrh zákona, který má zjednodušit a zpřehlednit právní řád. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Klára Dlubalová. Více»

21 červenec 2022

Výbor Senátu podpořil širší možnosti uvalení sankcí i pravomoci FAÚ.

Senátní ústavně-právní výbor doporučil Senátu schválit novelu, která rozšiřuje možnosti uvalení mezinárodních sankcí. Např. celníkům dává výslovné právo zadržet majetek postižený mezinárodními sankcemi. Více»

14 červenec 2022

PS podpořila informování o spotřebě tepla alespoň jednou za měsíc.

Časté poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody v bytech má zavést vládní novela, kterou podpořila v úvodním kole Sněmovna. Více»

12 červenec 2022

ANO souhlasí se sankčním zákonem.

Plánuje ho ale projednat ve výborech. Více»

10 červenec 2022

Informování o spotřebě tepla aspoň jednou za měsíc Sněmovna pouze rozjednala.

Časté poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody v bytech Sněmovna zrychleně už v úvodním kole schvalovat nebude. Více»

10 červenec 2022

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci pravděpodobně změní.

Rozšíří se také působnost zákona např. na církve a náboženské společnosti, na politické strany a hnutí, na oborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek, která dosud mají výjimku. Více»

10 červenec 2022

PS schválila širší možnosti uvalení sankcí i pravomoci FAÚ.

Poslanci ve zrychleném režimu schválili dne 7. července novelu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, díky které zřejmě celní správa získá zákonem stanovené výslovné právo zadržet majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce. Více»

8 červenec 2022

České republice hrozí sankce za opožděnou implementaci legislativy EU.

V Poslanecké sněmovně je minimálně 15 až 20 tisků, kvůli kterým ČR mohou hrozit sankce od Evropské komise kvůli opožděnému přijetí evropských předpisů. Více»

6 červenec 2022

Od 1.7.2022 se opětovně otevírá možnost nahlížet na majetková přiznání politiků.

1. července 2022 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která veřejnosti po více než roce a půl opět otevírá možnost nahlížet na majetková přiznání politiků v Centrálním registru oznámení. Více»

4 červenec 2022

Stát bude energie dotovat přes operátora trhu.

Výši příspěvku určí vláda. Více»

3 červenec 2022

Na zamini vznikne oddělení k realizaci nového sankčního zákona.

Na ministerstvu zahraničí vznikne oddělení, které bude ve spolupráci s dalšími resorty prakticky realizovat nový sankční zákon. Více»

1 červenec 2022
30 červen 2022
24 červen 2022

Zakládání obchodních společností by mělo být jednodušší.

Zjednodušení zakládání obchodních korporací je cílem vládní předlohy, kterou na svém jednání 15. června v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna. Více»

22 červen 2022

Zastupitelství v Mnichově na základě sankcí poprvé zabavila Rusům byty.

Německo poprvé na základě protiruských sankcí zabavilo ruskému manželskému páru trojici bytů v Mnichově a rovněž bankovní konto. Dosud německé úřady Rusům majetek jen blokovaly. Více»

13 červen 2022

Elektronický systém normotvorby bude asi plně spuštěn až od roku 2024.

Elektronický systém tvorby zákonů asi bude plně spuštěn až od roku 2024. Důvodem dalšího ročního odkladu je zpoždění s přípravou projektu elektronické legislativy a Sbírky zákonů a snaha poskytnout čas na řádné otestování systému. Více»

3 květen 2022

Elektronický systém tvorby zákonů by měl být plně spuštěn až od roku 2024.

Důvodem dalšího ročního odkladu je zpoždění s přípravou projektu elektronické legislativy a Sbírky zákonů a snaha poskytnout čas na řádné otestování systému. Více»

7 březen 2022
2 březen 2022
22 únor 2022

Prezident Zeman podepsal vládní novelu pandemického zákona.

Ta mj. dá úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Více»

10 únor 2022

Resort spravedlnosti zjednodušuje zakládání obchodních korporací.

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s odborníky připraví vzorové společenské smlouvy, které budou dostupné na internetových stránkách ministerstva a při jejichž využití bude založení společnosti s ručením omezeným levnější. Více»

10 únor 2022

Senát dnes čeká spor o vládní novelu pandemického zákona.

Senát čeká spor o vládní novelu pandemického zákona, která mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou. Více»

9 únor 2022

Poslanecká sněmovna schválila novelu pandemického zákona.

Protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než nyní. Více»

5 únor 2022

Verdikt NSS ukazuje, že právní prostředí k řešení covidu není dostatečné.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) ohledně vstupu do restaurací či hotelů ukazuje, že právní prostředí pro řešení pandemie v České republice není dostatečné. Více»

2 únor 2022

Lhůta pro podávání stížností k ESLP je od 1.2. o dva měsíce kratší.

Od včerejšího dne, tedy od 1. února 2022, nově platí pro podání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva zkrácená lhůta čtyř měsíců od vyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy namísto dřívějších šesti měsíců. Více»

27 leden 2022

Další ročník ankety Zákon roku odstartoval.

Již potřinácté bude odborná veřejnost diskutovat a vybírat legislativní počin minulého roku. Více»

24 leden 2022

Novela zákona o státním zastupitelství bude mít širší podporu.

Pro novelu zákona o státním zastupitelství budou ve Sněmovně podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) hlasovat nejen poslanci vládní pětikoalice. Více»

19 leden 2022

Členové stráže přírody a lesní stráže mají od 1.1.2022 vyšší pravomoci.

Členové stráže přírody a lesní stráže mají od 1. ledna vyšší pravomoci. Úřady také mohou zakázat nebo omezit odpalování ohňostrojů a zábavní pyrotechniky na území chráněných krajinných oblastí. Více»

11 leden 2022

Vláda plánuje předložit nový trestní řád.

Soudní poplatky by se mohly hradit on-line. Více»

6 leden 2022

Vyhlášky UZSC budou nově zveřejňovány v elektronické sbírce.

Vyhlášky a nařízení obcí a krajů budou od začátku tohoto roku zveřejňovány v centrální elektronické podobě. Smyslem je zajistit lepší informovanost občanů o právních předpisech, které vydávají jednotlivé obce a kraje. Více»

6 leden 2022

Obce a města by mohly získat předkupní právo na nepotřebné státní nemovitosti.

Uzákonění předkupního práva znovu navrhlo hlavní město v majetkové novele, kterou obdržela Sněmovna. V minulém volebním období poslanci neprojednali dvojici předloh, které měly stejné cíle. Více»

6 leden 2022

Na Sokolovsku bude letos hotová první část testovacího polygonu automobilky BMW.

Výstavba areálu na bývalé výsypce Sokolovské uhelné má v budoucnu ještě pokračovat. I Karlovarský kraj počítá v letošním roce s pokračování stavby silničního napojení areálu, parkoviště a zázemí polygonu, zjistila ČTK. Více»

22 prosinec 2021

Šalomoun hodlá dbát na kvalitu nové legislativy a hledat, co je možné zrušit.

Ministr pro legislativu a šéf Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty) chce dbát na kvalitu vládních návrhů, jejich jednoduchost, promyšlenost a provázanost. Více»

9 prosinec 2021

ÚS zamítl návrh na zrušení sbírky obecních a krajských předpisů.

Ústavní soud (ÚS) včera zamítl návrh na zrušení právní úpravy, na jejímž základě začne fungovat elektronická sbírka předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Více»

21 listopad 2021

Spolu a PirSTAN hodlají upravit nový stavební zákon nebo řešit bytovou situaci.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN) plánuje upravit nový stavební zákon, zastavit odchod lidí z venkova nebo zajistit zvýhodněné hypotéky na první bydlení. Více»

6 listopad 2021

Vláda ČR kvůli Bohemia Energy znovu schválila zákon o hromadných žalobách.

Vláda ANO a ČSSD opětovně posílá do Sněmovny zákon o hromadných žalobách, které umožňují různým lidem uplatnit stejné nebo podobné nároky v jediném řízení. Žurnalistům to po jednání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Více»

7 říjen 2021

Ústavní soud ve Varšavě zpochybnil nadřazenost unijního práva nad polským.

Polský ústavní soud po několika odkladech rozhodl, že některé články základních smluv o Evropské unii odporují polské ústavě. Více»

7 říjen 2021

Piráti a STAN hodlají zrychlit soudy díky statistikám soudců.

Zrychlit soudní procesy prostřednictvím podrobných statistik práce jednotlivých soudců chce po volbách koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Více»

18 září 2021
13 září 2021

PS se bude zabývat pouze návrhy právních norem, které mají šanci na schválení.

Program řádné zářijové schůze Sněmovny, poslední řádné schůze před říjnovými volbami, bude pravděpodobně podstatně stručnější než u předchozích schůzí. Více»

26 srpen 2021

Senát požaduje větší ochranu zákazníků na trhu s energiemi.

Senát plánuje širší ochranu zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků na trhu s energiemi. Novelu energetického zákona, která má přísnější pravidla přinést, proto včera vrátil Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Více»

25 srpen 2021

Senát by konečně mohl zlepšit ochranu klientů na trhu s energiemi.

Senátoři dnes mají dokončit schvalování novely, jejímž cílem je zlepšit ochranu klientů na trhu s energiemi. Více»

19 srpen 2021

Projednávání lepší ochrany klientů na energetickém trhu Senát o týden odložil.

Další projednávání lepší ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi včera Senát odložil. O novele energetického zákona by měla horní komora hlasovat na návrh svého hospodářského výboru příští týden ve středu. Více»

18 srpen 2021

Podat stížnost do Štrasburku bude možné jen do 4 měsíců od národního rozsudku.

V platnost vstoupil dodatkový Protokol č. 15 k Úmluvě o lidských právech a základních svobodách. Od února 2022 se účinně změní lhůta pro podání stížností u Evropského soudu pro lidská práva proti národním státům na porušování Úmluvy. Více»

17 srpen 2021

Senátní výbory podpořily novelu energetického zákona.

Senátní hospodářský výbor dne 11. srpna jednomyslně podpořil vládní novelu zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, kterou 16. července schválila Poslanecká sněmovna a která má zlepšit ochranu spotřebitelů na trhu s energiemi. Více»

15 srpen 2021

Polský prezident sdělil, že podepíše kontroverzní zákon o restitucích.

Polský prezident podepíše sporný zákon o restitucích, který může mj. zablokovat navracení židovského majetku zabaveného polskou komunistickou vládou po válce. Andrzej Duda to řekl polské tiskové agentuře PAP. Více»

23 červenec 2021

Notáři budou moci provádět část zápisů elektronicky.

Notáři budou moci provádět část zápisů v elektronické podobě. Bude zejména možné založit obchodní společnost on-line, distančním způsobem lidé zařídí i další úkony při fungování firem. Více»

22 červenec 2021

JUDr. Šuk předsedá nové komisi pro civilní řád soudní.

Ministerstvo spravedlnosti vytvořením nové expertní skupiny, tvořené zástupci různých soudů, akademiky a lidmi z advokátní praxe, vstoupilo do druhé fáze příprav civilního řádu soudního. Více»

21 červenec 2021

Pol. strany slibují zrychlení soudů, zestátnění exekutorů či nový trestní řád.

V oblasti práva a spravedlnosti slibují politické strany a hnutí ve svých programech zrychlení soudů, prosazení nového trestního řádu, zvýšení nezávislosti státních zástupců či podporu alternativních trestů namísto vězení. Více»

16 červenec 2021

Zákonodárci by mohli schvalovat lepší ochranu spotřebitelů na trhu s energiemi.

Poslanci by dnes mohli pokračovat ve schvalování lepší ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi. Na programu jsou také předlohy k protipožárnímu zabezpečení pobytových zařízení sociálních služeb i památkových budov. Více»

14 červenec 2021

Poslanecká sněmovna by měla schvalovat novelu proti energetickým šmejdům.

Sněmovna by dnes měla schvalovat novely proti takzvaným energetickým šmejdům a o přiměřenosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Více»

7 červenec 2021

Poslanci mají rozhodnout o exekucích.

Zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí patří mezi návrhy, o kterých by poslanci měli rozhodnout na dnes zahajované schůzi. Více»

20 červen 2021

PS schválila posílení pravomocí centrální banky při řešení krizí.

Česká národní banka (dále jen "ČNB") pravděpodobně získá novou pravomoc vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí tzv. moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků. Více»

12 červen 2021

Makléři, kterým zanikla živnost, ji budou moci obnovit.

Realitní makléři, jimž zanikla živnost pro nesplnění nových legislativních požadavků, ji budou moci obnovit. Na dodatečné doložení splnění podmínek pro tuto práci budou mít čas do konce roku 2021. Více»

14 květen 2021

Vláda ČR by dnes měla řešit cestování nebo podmínky otevření zahrádek.

Pravidly pro cestování do sousedních zemí v době koronavirové pandemie nebo podmínkami otevření restauračních zahrádek by se na dnešním zasedání měla zabývat vláda. Více»

14 květen 2021

Restituční kauza rodu Walderode se opětovně vrací k semilskému okresnímu soudu.

Restituční kauza rodu Walderode se vrací k semilskému soudu. Podle této instance chyboval, když mezitímním rozsudkem vyšel vstříc restituentům. Více»

28 duben 2021

Jestliže by zákon neumožnil oddělování lidí, má se jednat o novele.

Pokud by pandemický zákon neumožňoval oddělování lidí, měla by začít debata o jeho novele. V pořadu České televize otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Reagoval tak na to, že nařízení ministerstva skončila u soudu. Více»

25 duben 2021

Nevládní subjekty poukázaly na problémy novely zákona o myslivosti.

Lepší odvození výše lovu od míry poškození lesa spárkatou zvěří, novou podobu seznamu zvěře, kterou mají myslivci na starosti, i více práv pro vlastníky menších pozemků žádá osm nevládních organizací. Více»

24 duben 2021

Makléři, kterým zanikla živnost, ji budou moci obnovit.

Realitní makléři, kterým zanikla živnost pro nesplnění nových zákonných požadavků, ji pravděpodobně budou moci obnovit. Na doložení splnění podmínek pro tuto práci pak budou mít čas do konce letošního roku. Více»

21 duben 2021

Zákonem roku se stala novela zákona o bankách, resp. tzv. bankovní identita.

Dvanáctý ročník ankety Zákon roku byl včera 20. dubna 2021 vpodvečer vyhlášen online. S velkým náskokem vyhrálo téma „Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí“, in concreto zákon o bankovní identitě. Více»

5 duben 2021

Výbory PS načtou pozměňovací návrhy k novele zákona o myslivosti v dubnu.

Pozměňovací návrhy k novele zákona 449/2001 Sb., o myslivosti projednají sněmovní výbory na konci dubna. Dne 30. března to uvedl zpravodaj novely poslanec David Pražák. Předloha se nyní nachází ve druhém čtení. Více»

28 březen 2021

Smlouvy mezi podnikateli lze zkoumat i z hlediska dobrých mravů.

Tzv. korektiv dobrých mravů lze výjimečně uplatnit i na vztahy mezi podnikateli, rozhodl Nejvyšší soud. Zabýval se konkrétně úvěrem, který podnikateli – fyzické osobě poskytla nebankovní společnost. Více»

24 březen 2021

PS by měla dál schvalovat pravomoci ČNB k hypotéčním úvěrům.

Sněmovna by dnes měla pokračovat ve schvalování novely, kterou by Česká národní banka zejména dostala zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Více»

20 březen 2021

Senát požaduje vypustit část ustanovení zahrádkářského zákona.

Návrh zahrádkářského zákona se vrací ze Senátu do Sněmovny. Více»

12 březen 2021

Guvernér ČNB před poslanci odmítl obavy ze zneužití pravomocí centrální bankou.

Riziko případných excesů ve smyslu zneužití pravomocí České národní banky je po zhruba 30 letech jejich fungování spíše teoretické. Více»

12 březen 2021

Schvalování širších pravomocí České národní banky v PS se opět prodlužuje.

Závěrečné čtení vládní předlohy, která má rozšířit pravomoci České národní banky při regulaci poskytování hypoték, se opět prodlužuje. Poslanecký klub opoziční TOP 09 si hned v úvodu dnešní debaty vyžádal hodinovou přestávku na poradu svého klubu. Více»

11 březen 2021

O rozšíření pravomocí České národní banky u hypoték Sněmovna nerozhodla.

O vládním návrhu, který má vyjma jiného posílit pravomoci České národní banky (ČNB) nad regulací hypoték, včera poslanci nerozhodli. Ve třetím čtení ho měli schvalovat. Více»

10 březen 2021

Schvalování nových pravomocí České národní banky provází kritika ODS a Pirátů.

Kritika ze strany poslanců ODS a Pirátů provází dnešní třetí sněmovní čtení vládní předlohy, která má rozšířit pravomoci ČNB. Více»

3 únor 2021

Prvním únorovým dnem vstoupila v účinnost novela zákona na ochranu zvířat.

1. února 2021, vstoupila v účinnost (s výjimkou několika ustanovení, která začnou platit později) rozsáhlá novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Více»

30 leden 2021

Soudní poplatky aktuálně nevzrostou.

Sněmovna včera zamítla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který mj. měl lidi odradit od podávání žalob bez šancí na úspěch. Více»

30 leden 2021

NSS bude mít širší možnost odmítat kasační stížnosti pro nepřijatelnost.

Mělo by to totiž omezit jeho současnou přetíženost. Senát přijetí této změny soudního řádu správního umožnil. Více»

28 leden 2021

Manželskou smlouvu uzavřelo loni u notářů podle Notářské komory ČR 10 581 párů.

Předmanželskou či manželskou smlouvu si loni nechalo u notáře sepsat 10 581 párů, o 310 méně než předloni. Uvedla to Notářská komora ČR, podle které byl předloňský rok v tomto ohledu rekordní. Více»

23 leden 2021

Vláda ČR projedná návrh zákona o zákazu části plastových výrobků.

Návrh zákona, který zakazuje jednorázové plastové příbory, talíře nebo brčka, v pondělí projedná vláda. Zákon má platit letos od července a je převodem evropské směrnice schválené v roce 2019. Více»

20 leden 2021

Vyhlášky obcí a krajů budou od příštího roku v jedné sbírce.

Rozhodla o tom včera Sněmovna, která přehlasovala veto Senátu. Více»

16 leden 2021

Nároky na odbornost a přechod živnosti se u makléřů opět posouvají.

Do systému Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl včera načten návrh novely zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (realitní zákon), sněmovní tisk 1126. Více»

4 leden 2021

Díky změně legislativy má veřejnost bezplatný přístup k technickým normám.

Veřejnost získá od 1. ledna 2021 bezplatný přístup k závazným technickým normám. Umožní jí to tzv. sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady. Více»

8 prosinec 2020

Právnické osoby budou moci rozhodovat per rollam do června.

Orgány obchodních společností, družstev a spolků budou zřejmě moct hlasovat na dálku, i když to nemají v zakladatelských listinách, až do 31. června 2021. Více»

25 říjen 2020

Právě před 30 lety schválilo Federální shromáždění zákon o malé privatizaci.

Zákon č. 427/1990 Sb. o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, tzv. zákon o malé privatizaci, schválilo někdejší Federální shromáždění právě před 30 lety, 25. října 1990. Více»

24 říjen 2020

Vyhlášky obcí a krajů budou zřejmě v jedné sbírce až od roku 2022.

Sbírka obecních a krajských vyhlášek asi začne fungovat od roku 2022. Bylo by to o rok později, než navrhovala vláda. Sněmovna by o tom měla rozhodnout v listopadu. Více»

2 říjen 2020

Krádež je od včerejška trestným činem až od spáchání škody nejméně 10.000 korun.

Od včerejšího dne se mění pravidla pro ukládání peněžitých trestů. Krádež je nově trestným činem až od spáchání škody nejméně 10.000 korun. Více»

25 září 2020

Zeměměřičský úřad bude poskytovat otevřená data.

Zeměměřičský úřad bude poskytovat databázové údaje nebo státní mapy bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Více»

25 září 2020

Novela zákona o pozemkových úpravách umožní také reagovat na klimatické změny.

Jednoduché pozemkové úpravy nebudou v širší míře vyžadovat výměny nebo převody vlastnictví pozemků. Vodohospodářská opatření k ochraně před suchem se nově budou moci provádět ve více na sebe navazujících katastrálních územích. Více»

19 září 2020

Veřejnost získá přístup zdarma k závazným technickým normám.

Umožnit jí to má tzv. sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady. Více»

15 září 2020

Vláda schválila možné úpravy zákona o GIBS.

Příslušník inspekce má být podle nového znění předpisu také oprávněn při plnění úkolů GIBS bez souhlasu uživatele vstoupit do obydlí, na pozemek či do jiného prostoru, kde je nutné provést určité úkony. Více»

Všechny články a aktuality »»

   

Poslední Aktuality a články

Skanska startuje výstavbu bytového domu Alfred.

Investice přesáhne miliardu korun. Více»

Kongresové centrum Praha bude vyrábět elektřinu.

Střecha Kongresového centra v Praze se v současné době zaplňuje solárními panely, které osazuje česká společnost Greenbuddies. Více»

ČS může odkoupit úvěrové portfolium Sberbank CZ.

Povolil to ÚOHS. Více»

Ekospol dokončil stavbu projektu Ekobyty U Obory.

Byty se prodaly dlouho před dokončením. Více»

ŘSD hodlá zahájit stavbu D1 u Přerova letos před Vánocemi.

Ředitelství silnic a dálnic chce zahájit stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova ještě před vánočními svátky. Na twitteru to oznámil ředitel ŘSD Radek Mátl. Více»

Všechny články a aktuality »»

 

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019