Provozuje:
Juris Real Estate

Budoucnost bydlení seniorů v České republice

Sociálně dostupné bydlení a Rada seniorů ČR

Budoucnost bydlení seniorů v České republice

autor. JURIS REAL

Sociálně dostupné bydlení a Rada seniorů ČR

Bydlení je jednou ze základních životních potřeb člověka. Kvalita jeho uspokojování je měřítkem vyspělosti civilizace i významným indikátorem funkčnosti politických, ekonomických a sociálních systémů. Právo na bydlení je rozpracováno i v Evropské sociální chartě a jejím dodatkovém protokolu:

„S cílem zajistit účinné uplatňování práva starých osob na sociální ochranu se smluvní strany zavazují přijmout nebo podporovat přímo nebo ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými organizacemi vhodná opatření zaměřená zejména k tomu: …umožnit starým lidem, aby si svobodně zvolili způsob života a vedli, jak dlouho chtějí a mohou, nezávislý život ve svém známém prostředí poskytnutím: bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení…“

Historie systémově založených problémů

Skokový pokles bytové výstavby po roce 1989 a jeho důsledky

· V letech 1990 až 2013 bylo ve všech formách bytové výstavby postaveno 700 800 bytů. Oproti tempu bytové výstavby z roku 1989 to znamená systémově založený deficit 621 600 bytů.

Bezúplatný převod nájemních bytů na obce bez vymezení odpovědnosti obcí za důstojné bydlení jejich obyvatel

· Na základě zákona č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí ze dne 24. dubna 1991 bylo na obce bezúplatně převedeno 1 465 231 nájemních bytů.

· Důsledkem zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla privatizace 1 093 017 nájemních bytů bez založení sektoru sociálního bydlení, a to včetně bydlení seniorského.

Skokový růst nájemného v nájemních bytech bez dostatečné sociální ochrany seniorské populace

· Zákon č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z nájemních bytů a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník založil v letech 2007 až 2012 administrativně skokový růst nájemného v nájemních bytech, které současně s každoročním růstem cen služeb souvisejících s bydlením podstatně zvýšily náklady na bydlení.

· Například v hlavním městě Praze administrativně vzrostlo nájemné, a to bez zvýšení kvality nájemních bytů, z 37,07 Kč za 1m2 v roce 2006 na 87,56 až 149,96 Kč za 1m2 v roce 2012. To znamená navýšení 2,36 krát až 4,05 krát.

· V uvedeném období vzrostla průměrná starobní penze v Praze z 8768 Kč v roce 2006 na

11 520 Kč v roce 2012, tedy pouze 1,31 krát.

· Na těchto cenách nájemné zůstalo u starých nájemních smluv v letech 2013 a 2014 v podstatě zakonzervováno, u nových nájemních smluv ale došlo k navýšení. V roce 2014 vzrostlo nájemné v celostátním průměru o jeden procentní bod.

Aktivity Rady seniorů ČR

V období 2006-2014 Rada seniorů ČR připomínkovala celkem 17 návrhů právních předpisů, zpracovala jeden koncepční a analytický materiál, uskutečnila jeden sociologický výzkum, uspořádala dvě teoretické konference, zpracovala jeden návrh zákona, sedmkrát jednali její představitelé s ústavními činiteli k podpoře seniorského bydlení.

Současná situace

Nedostatečná funkčnost nastavení současného systému ochrany finanční dostupnosti nájemního bydlení pro seniorskou populaci:

· Příspěvek na bydlení – hlavní sociální dávka, která má seniorské populaci zajistit finanční dostupnost bydlení. Její výše je však determinována tzv. normativními náklady na bydlení pro byt o normativně stanovené velikosti. A to pro jednu osobu byt o velikosti 38 m2, pro dvě osoby 52 m2.

· Evidovány jsou tisíce žádostí o výměnu větších bytů za menší. Volné malometrážní byty však nejsou k dispozici.

· Výše dávky se při nesplnění normativních nákladů na bydlení aritmetickou řadou snižuje.

· Vysoké náklady na bydlení dosahují u osamocených osob až extrémních hodnot. Situace je neudržitelná!

· Doplatek na bydlení – na tuto dávku dosáhnou pouze senioři s nízkými příjmy, od letošního roku s příjmy u osamocené osoby do výše 3 575 Kč měsíčně. Tuto podmínku loni splňovalo pouze 13 237 příjemců starobních penzí.

Návrhy řešení:

· Urychleně přijmout zákon o sociálním bydlení, který osobám v seniorském věku zajistí ústavní právo na bydlení.

· Před účinností zákona o sociálním bydlení (leden 2017) urychleně novelizovat: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

· Novelizovat Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobnosti a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Situace je vážná, dle odhadu Rady seniorů ČR je ztrátou bydlení ohroženo 30 000 až 40 000 osob v seniorském věku. Počet sebevražd seniorů od roku 2012 narůstá (350 za rok 2013 u osob starších 65 let). Vítáme zpracovávání Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2020 a zákona o sociálním bydlení. Termín jeho ú činnosti leden 2017 je ale bez přijetí dočasných legislativních úprav nastavení existujících sociálních dávek – tedy příspěvku a doplatku na bydlení – nepřijatelný.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Hnutí Extinction Rebellion v Brně upozornilo na špatný stav lesů v ČR.

Za doprovodu smuteční hudby se dnes na brněnském náměstí Svobody sešli zástupci hnutí Extinction Rebellion (rebelie proti vyhynutí) a pár desítek přihlížejících. Více»

V Plané vyrostlo největší bateriové úložiště v České republice.

Průměrná domácnost by z něj mohla čerpat elektřinu rok. Více»

Stát si posvítí na pomalé opravy dálnic.

Slibuje ministr dopravy. Více»

Zájem o koleje VŠ či univerzit je vysoký.

Převis poptávky láká firmy. Více»

Rada ČNB nechá ve středu podle analytiků úrokové sazby beze změny.

Bankovní rada České národní banky nechá na svém zasedání ve středu 25. září úrokové sazby beze změny. Toto zjištění vyplývá z odhadů ekonomů oslovených ČTK. Více»

Všechny články a aktuality »»