Provozuje:
Juris Real Estate

Diskuse nad převody družstevních bytů do vlastnictví

V některých (častých) případech dochází k nedorozumění při výkladu ustanovení § 751 ZOK „omezení převodů vlastnického práva k bytům a nemovitostem“.

Diskuse nad převody družstevních bytů do vlastnictví

autor. JURIS REAL

V některých (častých) případech dochází k nedorozumění při výkladu ustanovení § 751 ZOK „omezení převodů vlastnického práva k bytům a nemovitostem“.

Toto ustanovení spadá pod marginální rubriku Omezení hospodaření bytového družstva, § 750 a násl. Je spatřován rozpor (kontrast) v možnosti převodů vlastnického práva k družstevním bytům nebo budovám s těmito byty a vzniká obava, zda to nezablokuje převody bytů do vlastnictví jeho členů a vznik bytového spoluvlastnictví. Proto je třeba tuto otázku poněkud objasnit.

Omezení převodu vlastnického práva k bytům a nemovitostem bytového (BD) družstva řeší § 751 ZOK ve spojení s § 1188 NOZ. § 751 odst. 1) ZOK řeší situaci, kdy by mělo dojít k převodům bytů nebo celých budov s družstevními byty nebo pozemků jinak než převodem bytů do vlastnictví členů BD, kteří jsou jejich nájemci, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové BD, kteří jsou nájemci družstevních bytů nebo mají podle stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu všech členů družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, a všech členů družstva, kterým podle stanov náleží právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Souhlas člena musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.

Zákon stanoví, že souhlas zavazuje i právního nástupce osoby, která jej udělila.

Usnesení členské schůze přijaté bez předchozího souhlasu dotčených členů prohlásí soud za neplatné, avšak to nemění nic na tom, že takový převod vlastnického práva k družstevnímu majetku by byl neplatný, i kdyby soud neplatnost nevyslovil.

Toto ustanovení tedy má chránit majetkovou podstatu družstva a má zabránit prodeji družstevních bytů nebo budov či jiného majetku třetím osobám bez souhlasu všech členů BD.

Jedinou výjimkou z tohoto postupu představují převody bytů do vlastnictví členů BD, kteří jsou jejich nájemci.

Proto odst. 3 téhož paragrafu vylučuje použití ustanovení v odst. 1. K tomu uvádí § 1188 odst. 1) NOZ, že vznikne-li jednotka v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnické osoby (BD), a je-li nájemcem člen této právnické osoby, který se podílel majetkovou účastí na pořízení nemovité věci, lze vlastnické právo k jednotce převést jen na něho.

Zjednodušeně řečeno, odst. 1 § 751 má zabránit prodeji družstevních bytů nebo budov a jiného majetku družstva třetím osobám bez souhlasu všech jeho členů, zatímco při převodu družstevních bytů do vlastnictví jeho členů se použije odst. 3 tohoto paragrafu, který převody bytů členům umožňuje.

Pro tyto převody postačuje souhlas nadpoloviční většiny členů BD na usnášeníschopné schůzi, pokud stanovy nevyžadují vyšší hlasovací kvórum. Převody bytů do vlastnictví členům-nájemcům bytového družstva a vznik bytového spoluvlastnictví není tedy nikterak ohroženo.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Metropole kontrahovala dohodu s vlastníky pozemků u metra D v Krči.

Hlavní město a pražský dopravní podnik (DPP) podepsaly dohodu a nájemní smlouvu na využití pozemků u krčské nemocnice pro stavbu linky metra D. Více»

Metropole podepíše dohodu s vlastníky pozemků pro metro D v Krči.

Praha podepíše s privátními vlastníky dohodu ohledně využití pozemků u nemocnice v Krči, které jsou potřeba pro stavbu nové linky metra D. Více»

ČEZ prozkoumá možnosti těžby lithia v ČR.

EMH půjčí 2 miliony eur. Více»

Insolvenční soud zahájil insolvenční řízení se zadluženou Lužickou nemocnicí.

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zahájil insolvenční řízení s Lužickou nemocnicí. Zadlužené zdravotnické zařízení je v platební neschopnosti. Více»

Přestavba nemocnice v Chebu se komplikuje, dodavatel plánuje skončit.

Rekonstrukce a přístavba Nemocnice Cheb, která patří Karlovarskému kraji, se potýká s vážnými problémy. Stavba se zpožďuje a zhotovitelské sdružení firem chce od smlouvy odstoupit. Kraj ale trvá na tom, aby dodavatel stavbu dokončil. Více»

Všechny články a aktuality »»