Provozuje:
Juris Real Estate

Diskuse nad převody družstevních bytů do vlastnictví

V některých (častých) případech dochází k nedorozumění při výkladu ustanovení § 751 ZOK „omezení převodů vlastnického práva k bytům a nemovitostem“.

Diskuse nad převody družstevních bytů do vlastnictví

autor. JURIS REAL

V některých (častých) případech dochází k nedorozumění při výkladu ustanovení § 751 ZOK „omezení převodů vlastnického práva k bytům a nemovitostem“.

Toto ustanovení spadá pod marginální rubriku Omezení hospodaření bytového družstva, § 750 a násl. Je spatřován rozpor (kontrast) v možnosti převodů vlastnického práva k družstevním bytům nebo budovám s těmito byty a vzniká obava, zda to nezablokuje převody bytů do vlastnictví jeho členů a vznik bytového spoluvlastnictví. Proto je třeba tuto otázku poněkud objasnit.

Omezení převodu vlastnického práva k bytům a nemovitostem bytového (BD) družstva řeší § 751 ZOK ve spojení s § 1188 NOZ. § 751 odst. 1) ZOK řeší situaci, kdy by mělo dojít k převodům bytů nebo celých budov s družstevními byty nebo pozemků jinak než převodem bytů do vlastnictví členů BD, kteří jsou jejich nájemci, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové BD, kteří jsou nájemci družstevních bytů nebo mají podle stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu všech členů družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, a všech členů družstva, kterým podle stanov náleží právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Souhlas člena musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.

Zákon stanoví, že souhlas zavazuje i právního nástupce osoby, která jej udělila.

Usnesení členské schůze přijaté bez předchozího souhlasu dotčených členů prohlásí soud za neplatné, avšak to nemění nic na tom, že takový převod vlastnického práva k družstevnímu majetku by byl neplatný, i kdyby soud neplatnost nevyslovil.

Toto ustanovení tedy má chránit majetkovou podstatu družstva a má zabránit prodeji družstevních bytů nebo budov či jiného majetku třetím osobám bez souhlasu všech členů BD.

Jedinou výjimkou z tohoto postupu představují převody bytů do vlastnictví členů BD, kteří jsou jejich nájemci.

Proto odst. 3 téhož paragrafu vylučuje použití ustanovení v odst. 1. K tomu uvádí § 1188 odst. 1) NOZ, že vznikne-li jednotka v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnické osoby (BD), a je-li nájemcem člen této právnické osoby, který se podílel majetkovou účastí na pořízení nemovité věci, lze vlastnické právo k jednotce převést jen na něho.

Zjednodušeně řečeno, odst. 1 § 751 má zabránit prodeji družstevních bytů nebo budov a jiného majetku družstva třetím osobám bez souhlasu všech jeho členů, zatímco při převodu družstevních bytů do vlastnictví jeho členů se použije odst. 3 tohoto paragrafu, který převody bytů členům umožňuje.

Pro tyto převody postačuje souhlas nadpoloviční většiny členů BD na usnášeníschopné schůzi, pokud stanovy nevyžadují vyšší hlasovací kvórum. Převody bytů do vlastnictví členům-nájemcům bytového družstva a vznik bytového spoluvlastnictví není tedy nikterak ohroženo.




Fórum




Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Střecha pražské Lucerny se nastálo otevírá veřejnosti.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou ode dneška každou neděli a pondělí navštívit unikátní prostory střechy paláce Lucerny v pražské Štěpánské ulici. Více»

Babiš se staví proti záměru privatizovat nemocnici v Litoměřicích.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se postavil proti záměru města Litoměřice prodat akcie místní nemocnice. Na twitteru uvedl, že do prodeje nechá zasáhnout ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama (za ANO). Více»

Teplárny v Kladně a ve Zlíně získá od Alpiqu podnikatel Tykač.

Společnost Alpiq prodala své teplárny ve Zlíně a v Kladně energetické skupině Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače. Prodejní cena činí přibližně 280 milionů eur (7,2 miliardy korun). Transakci ještě musí schválit český antimonopolní úřad. Více»

Metropole schválí geologický průzkum, kterým zahájí stavbu metra trasy D.

Praha začne letos stavět novou trasu metra D z Pankráce do Písnice. Pražští radní na pondělím zasedání schválí záměr výstavby. Taktéž odsouhlasí zahájení geologického průzkumu, kterým výstavba metra začne. Více»

ČR před předsednictvím EU vážně zvažuje pořízení nové administrativní budovy.

Do nové budovy by se od počátku příštího roku mohli stěhovat čeští diplomaté působící v Bruselu. Více»

Všechny články a aktuality »»