Provozuje:
Juris Real Estate

Diskuse nad převody družstevních bytů do vlastnictví

V některých (častých) případech dochází k nedorozumění při výkladu ustanovení § 751 ZOK „omezení převodů vlastnického práva k bytům a nemovitostem“.

Diskuse nad převody družstevních bytů do vlastnictví

autor. JURIS REAL

V některých (častých) případech dochází k nedorozumění při výkladu ustanovení § 751 ZOK „omezení převodů vlastnického práva k bytům a nemovitostem“.

Toto ustanovení spadá pod marginální rubriku Omezení hospodaření bytového družstva, § 750 a násl. Je spatřován rozpor (kontrast) v možnosti převodů vlastnického práva k družstevním bytům nebo budovám s těmito byty a vzniká obava, zda to nezablokuje převody bytů do vlastnictví jeho členů a vznik bytového spoluvlastnictví. Proto je třeba tuto otázku poněkud objasnit.

Omezení převodu vlastnického práva k bytům a nemovitostem bytového (BD) družstva řeší § 751 ZOK ve spojení s § 1188 NOZ. § 751 odst. 1) ZOK řeší situaci, kdy by mělo dojít k převodům bytů nebo celých budov s družstevními byty nebo pozemků jinak než převodem bytů do vlastnictví členů BD, kteří jsou jejich nájemci, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové BD, kteří jsou nájemci družstevních bytů nebo mají podle stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu všech členů družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, a všech členů družstva, kterým podle stanov náleží právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Souhlas člena musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.

Zákon stanoví, že souhlas zavazuje i právního nástupce osoby, která jej udělila.

Usnesení členské schůze přijaté bez předchozího souhlasu dotčených členů prohlásí soud za neplatné, avšak to nemění nic na tom, že takový převod vlastnického práva k družstevnímu majetku by byl neplatný, i kdyby soud neplatnost nevyslovil.

Toto ustanovení tedy má chránit majetkovou podstatu družstva a má zabránit prodeji družstevních bytů nebo budov či jiného majetku třetím osobám bez souhlasu všech členů BD.

Jedinou výjimkou z tohoto postupu představují převody bytů do vlastnictví členů BD, kteří jsou jejich nájemci.

Proto odst. 3 téhož paragrafu vylučuje použití ustanovení v odst. 1. K tomu uvádí § 1188 odst. 1) NOZ, že vznikne-li jednotka v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnické osoby (BD), a je-li nájemcem člen této právnické osoby, který se podílel majetkovou účastí na pořízení nemovité věci, lze vlastnické právo k jednotce převést jen na něho.

Zjednodušeně řečeno, odst. 1 § 751 má zabránit prodeji družstevních bytů nebo budov a jiného majetku družstva třetím osobám bez souhlasu všech jeho členů, zatímco při převodu družstevních bytů do vlastnictví jeho členů se použije odst. 3 tohoto paragrafu, který převody bytů členům umožňuje.

Pro tyto převody postačuje souhlas nadpoloviční většiny členů BD na usnášeníschopné schůzi, pokud stanovy nevyžadují vyšší hlasovací kvórum. Převody bytů do vlastnictví členům-nájemcům bytového družstva a vznik bytového spoluvlastnictví není tedy nikterak ohroženo.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Klenotnice v Drážďanech se po loupeži znovu otevírá.

Po jedenácti týdnech nucené pauzy způsobené koronavirem se dnes otevřou sbírky umění v Rezidenčním zámku v Drážďanech. Více»

Na vršovickém nádraží propojí všechny nástupiště dočasně provizorní lávka.

Správa železnic začala budovat provizorní lávku přes kolejiště ve stanici v pražských Vršovicích. Ta by měla umožnit přístup ze staniční budovy ke všem nástupištím. Cestující ji budou moci používat od 22. června. Více»

Slavný Negrelliho viadukt se otevře v pondělí.

Tříletá rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze je skoro hotová. Během víkendu se uskuteční poslední dokončovací práce. Vlaky začnou po viaduktu jezdit od pondělí. Více»

Poslanecká sněmovna podpořila zrušení daně z nabytí nemovitostí.

Sněmovna v úvodním kole (v 1. čtení) podpořila vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Nejde o schválení návrhu, ale o jeho propuštění do dalšího čtení. Více»

Exekutorská komora ČR opět varuje veřejnost před podvodnými telefonáty.

Upozornil na ně soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas. Více»

Všechny články a aktuality »»