Provozuje:
Juris Real Estate

Dnes si přiblížíme názory exministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého na krizi.

Teze ekonoma Vl. Dlouhého v článku R. Kalenské (Dlouhý, V., Kalenská, R., Tohle opravdu nebude konec kapitalismu, Lidové noviny, citováno dne 27. 12. 2008, s. 11.), které uveřejnily Lidové noviny.

V dnešním článku si přiblížíme názory exministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého na světovou finanční krizi a s tím spojený další vývoj českého hospodářství.

Teze ekonoma Vladimíra Dlouhého v článku R. Kalenské (Dlouhý, V., Kalenská, R., Tohle opravdu nebude konec kapitalismu, Lidové noviny, citováno dne 27. 12. 2008, s. 11.), které uveřejnily Lidové noviny, a jež se netýkají pouze světové finanční krize a dalšího vývoje českého hospodářství.

autor. JURIS REAL

Dle mínění Vladimíra Dlouhé nelze přitom krizi v České republice zatím srovnávat s velkou hospodářskou krizí třicátých let, což politici a novináři na celém světě často říkají (pozn. “specifickým rysem hospodářské krize 30 let byla její mimořádná hloubka a délka, pomalé zotavování se z hospodářských otřesů, vysoká míra nezaměstnanosti a fakt, že krize průmyslové výroby byla doprovázena krizí výroby zemědělské, což mimořádně ztížilo sociální situaci velké části obyvatel postižených států. Převaha nabídky nad poptávkou vedla u řady zboží k poklesu cen, zasažen byl i zahraniční obchod, jehož objem se snížil v celosvětovém měřítku na jednu třetinu oproti předcházejícímu období. Součástí hospodářské krize se stala i krize měnová. Jejím charakteristickým rysem byla devalvace národních měn vůči měnám zahraničním a vytvoření ostře soupeřících měnových bloků. Zvlášť tíživý byl celkový pokles průmyslové produkce. Ohromných rozměrů dosáhl též růst nezaměstnanosti. Práci ztratilo více než 30 milionů lidí. Ekonomická teorie a praktická politika vlád postižených států se snažily krizi čelit. V té době se zdálo, že jednou z možností je prosazení a široké uplatnění státních zásahů do ekonomického života. Teoretickým zobecněním těchto nových tendencí se zabýval především anglický ekonom J. M. Keynes, který vycházel z kritiky dosud převládajícího ekonomického liberalismu. Potřebu státních zásahů zdůvodnil hlavně v díle Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, které inspirovalo praktické ekonomické kroky a hospodářské koncepce mnoha vlád ještě i v období po druhé světové válce. J. M. Keynes měl i své odpůrce, důsledné stoupence hospodářského liberalismu a zastánce myšlenky, že “magická ruka trhu” je tím nejlepším a jedině účinným regulátorem ekonomických procesů. Jedním z nejvýznamnějších zastánců této teorie 2. poloviny 20. století je především A. F. von Hayek. Obě navzájem se střetávající ekonomické koncepce však neměly jednoznačného vítěze.” In Kuklík, J., Kuklíková, J. Dějiny 20. století. I. vydání. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s. r. o., Středisko pedagogické literatury Praha, 1995, s. 51.).

Ta by podle jeho názoru znamenala deset let hluboké nezaměstnanosti, pokles HDP o 10 procent ročně, propad cen o 25 procent za čtyři roky. Vl. Dlouhý dále hovoří o tom, že finanční krizí přímo ohroženi nejsme, a to na rozdíl od USA a zemí Eurozóny, kde je již přímo zasaženo jádro ekonomiky. Velmi důležité bude také, aby každá země včetně té naší byla schopna svůj dluh financovat. To je podle něj důležitější než spekulovat o poklesu HDP a kolik bude nezaměstnaných.

Nejvíce ohroženými zeměmi jsou země Eurozóny, Lotyšsko a Maďarsko. Maďarsko by však mělo krizi zažehnat neboť dostalo finanční injekci od MMF. Střední Evropa (pozn. Česko, Slovensko a Polsko) je na tom dobře, neboť nastartovala dobrou transformaci. I z tohoto důvodu nám žádná hluboká recese nehrozí. Vl. Dlouhý rovněž souhlasí s vizí německé kancléřky Merkelové nepodporovat německé automobilky (pozn. neposkytovat žádný finanční stimul).

Dále si bývalý ministr průmyslu a obchodu myslí, že krize by mohla u nás zejména ohrozit cestovní ruch; to znamená především turistiku, ubytovací, hotelové a dopravní služby, ale také textilní a oděvní průmysl.

Hospodářský růst by se měl přitom příští rok pohybovat mezi nulou a jedním procentem. Nicméně celkově u Vl. Dlouhého převládá optimistické očekávání, že České republice krize nehrozí.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru