Provozuje:
Juris Real Estate

Exekutorská komora důrazně protestuje proti legislativní novele exekučního řádu.

Ta prý hlavně prodraží exekuce. Vážení čtenáři, pakliže chceme pomáhat občanům ve výkupech nemovitostí, musíme neustále sledovat nejnovější trendy v oblasti exekučního práva. I z tohoto důvodu dnes přinášíme aktualitu přímo z Exekutorské komory.

Exekutorská komora důrazně protestuje proti legislativní novele exekučního řádu.

autor. JURIS REAL (Zdroj: Exekutorská komora ČR)

Ta prý hlavně prodraží exekuce. Vážení čtenáři, pakliže chceme pomáhat občanům ve výkupech nemovitostí, musíme neustále sledovat nejnovější trendy v oblasti exekučního práva. I z tohoto důvodu dnes přinášíme aktualitu přímo z Exekutorské komory.

O novele pak hovoří i článek Tomáše Zilvara, zejména co se týká srážek ze mzdy - viz: https://www.mesec.cz/clanky/co-se-zmeni-pri-exekuci-na-mzdu-a-pri-srazkach-z-jinych-prijmu/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2019-10-06.

Novinky ze světa exekucí si můžete přečíst nejen na www.nemovitosti-vykup.cz, www.rkjuris.cz, nýbrž velmi kvalitní prezentace jednotlivých makléřů ohledně výkupů nemovitostí si můžete prohlédnout taktéž na: https:vykupzahotove.cz, resp. na: www.vykuppraha.cz.

Plánovaný způsob přidělování jednotlivých případů soudním exekutorům stejně jako nová povinnost dlužníků hradit výdaje zaměstnavatelů spojené s prováděním srážek ze mzdy a další navrhované změny povedou k tomu, že se celý exekuční proces výrazně dlužníkům prodraží.

„Stanovisko Exekutorské komory ČR je, že spíše než takovéto „legislativní kutilství" by v zájmu občanů bylo zavedení místní příslušnosti (pozn. autora tzv. zásady teritoriality) soudních exekutorů," konstatuje prezident exekutorské komory Vladimír Plášil.

Nově navrhovaný překombinovaný systém s sebou mj. nese potřebu hledání „správného“ exekutora podle komplikovaných pravidel v exekučním řádu. Věřitel nebude mít předem informaci, který soudní exekutor bude podle nových pravidel příslušný.

Návrh tedy de facto podá naslepo a téměř určitě následně bude hradit poplatek za postoupení věci příslušnému exekutoru. Druhá možnost je nechat si za poplatek zjistit příslušného exekutora předem. V obojím případě se jedná o nesmyslný náklad řízení, který pak věřitel přenese v exekuci na dlužníka.

Navíc i soudy budou muset složitě zkoumat, zda má každý konkrétní případ ten správný exekutor. Je nezbytné si uvědomit, že v důsledku toho dojde nejen k významnému prodloužení úvodní fáze řízení, ale i k nutnému personálnímu posílení soudů, a tedy čerpání dalších prostředků ze státního rozpočtu.

Celou tuto dobu roste příslušenství konkrétní pohledávky ve formě úroků či úroky z prodlení. Nevyhnutelnou konsekvencí všech těchto plánovaných změn by tak zcela zjevně bylo další prodražení exekucí.

V neposlední řadě je též nutné upozornit na skutečnost, že věřitel, který bude u exekutora, (který jako první bude jediný provádět koncentrované exekuce) druhým a dalším v pořadí, bude několik roků čekat, až na něho dojde řada.

Podle ustanovení § 46 odst. 3 exekučního řádu „exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční návrhy“, a to pod sankcí kárné odpovědnosti.

Bude-li tedy pohledávka věřitele, který je prvním v pořadí například ve výši jistiny 1 milion Kč, lze stěží očekávat, že další věřitelé v pořadí se dočkají byť minimálního uspokojení své pohledávky, jelikož do úplného vymožení pohledávky a nákladů exekuce, která je první v pořadí, budou nuceni čekat. Vysoké negativní důsledky této uvažované právní úpravy se promítnou především na úseku vymáhání výživného.

Chystaná novela tak bude jinak definovat tzv. rozpad částečně vymoženého plnění. Soudní exekutor nebude mít šanci (možnost) vymožené plnění užít pro věřitele ve větší míře, než bude připouštět zákon, a naopak věřitel by měl být v řadě případů uspokojen jinak, než činí jeho hmotněprávní nárok. Plánovaná úprava proto postihne negativně jak věřitele, tak dlužníky.

Další ne zcela zanedbatelné prodražení bude mít na svědomí zavedení tzv. průběžné zprávy účastníkům řízení, které bude nutné zasílat jednou ročně. Tyto náklady mohou dosahovat až 1 000 Kč, které bude hradit povinný.

Výrazné poplatky navíc bude znamenat dále nová povinnost dlužníků hradit výdaje spojené s exekučními srážkami ze mzdy. Srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel.

Zaměstnavateli se nově přiznává měsíční náhrada za provádění srážek, kdy tuto náhradu si zaměstnavatel strhne z provedené srážky. Na úhradu dluhu tak odejde méně peněz, tedy paradoxně dlužník vlastně platí svému zaměstnavateli za to, že má exekuci na mzdu. Tento způsob exekuce patří k nejrozšířenějším a zákon ho přímo upřednostňuje před způsoby ostatními.

Celý proces exekuce se tak opět zbytečně prodlouží a prodraží dlužníkům. Navíc je rozdíl mezi živnostníkem a velkou společností, které žádné zásadní náklady při provádění srážek ze mzdy nevznikají. V některých případech tedy paradoxně dojde k tomu, že plátce mzdy vydělá na tom, že provádí srážky ze mzdy.

Asi nejfatálnější konsekvencí chystané novely exekučního řádu by ale bylo to, že dlužník může být její vinou navždy „přiková“ k exekutorovi z druhého konce republiky. S tím jsou zcela logicky spojené náklady na jeho straně (nahlížení do spisu atp.) a vyšší náklady exekuce.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Britský soud zamítl plán na rozšíření letiště Heathrow.

Britský odvolací soud kvůli dopadům na životní prostředí dnes zamítl kontroverzní vládní plán na rozšíření londýnského letiště Heathrow. Informují o tom tiskové agentury. Více»

Olomoucké arcibiskupství převzalo správu zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži.

Pro návštěvníky se podle slov olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera nic nemění. Více»

Magistrát hodlá odkoupit chátrající nádraží Vyšehrad.

V budově by po rekonstrukci mohla být umístěna Slovanská epopej. Více»

Jedním ze současných trendů v bytových interiérech se stala džungle.

Přírodní prostředí navozují jak různé vzory potahů, tak nábytek z přírodních materiálů, především ze dřeva, a rovněž květiny. Více»

Tuzemskou úrodu prý budou stále častěji poškozovat jarní mrazy.

Tuzemskou úrodu zemědělských plodin budou v příštích letech kvůli dřívějším příchodům jara stále častěji poškozovat jarní mrazíky. Více»

Všechny články a aktuality »»