Provozuje:
Juris Real Estate

Jaká jsou pravidla pro svolání členské schůze v družstvech dle nových zákonů?

Zatímco dříve se členská schůze družstva svolávala podle pravidel sepsaných v konkrétních stanovách, dneska postup určuje přímo zákon. Pozor také na povinnost informovat o schůzi prostřednictvím webových stránek.

Jaká jsou pravidla pro svolání členské schůze v družstvech dle nových zákonů?

autor. JURIS REAL

Zatímco dříve se členská schůze družstva svolávala podle pravidel sepsaných v konkrétních stanovách, dneska postup určuje přímo zákon. Pozor také na povinnost informovat o schůzi prostřednictvím webových stránek.

O problematice svolávání členské schůze družstva pojednává § 636 a následující zákona o obchodních korporacích (ZOK). Zde došlo ke změně proti dřívějšímu ustanovení, kdy svolání členské schůze bylo svěřeno stanovám. Nyní je tato záležitost poměrně podrobně vymezena zákonem. Pozvánka nejméně 15 dní předem, na webu i písemně. Předně je třeba zdůraznit, že svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze, uveřejní pozvánku na internetových stránkách družstva a zároveň je povinen ve stejném termínu zaslat pozvánku na adresu všech členů uvedenou v seznamu členů. Není vyloučeno, aby stanovy určily i delší lhůtu pro svolání členské schůze než je 15 dnů, nikoliv však kratší. Na internetových stránkách družstva musí být pozvánka uveřejněna do okamžiku konání členské schůze. Přirozeně, že pozvánka na internetových stránkách i ta, která je doručována písemnou formou, musí být svým obsahem shodná.

Významné je, že pozvánka se považuje za doručenou právě jejím uveřejněním na internetových stránkách. Důležité je, že obě podmínky musí být splněny zároveň, nepostačuje pouze pozvánku uveřejnit na internetových stránkách, anebo ji pouze doručit písemně. Bytová družstva musí mít internetové stránky. Zveřejnění pozvánky na internetových stránkách vyvolalo vlnu diskuzí a námitek, neboť tento institut, je použit pouze u akciových společností a nikoliv už například u s.r.o. Důvodem, může být ovšem například jistá výhoda pro družstvo v případě, že by někdo tvrdil, že zaslaná písemná pozvánka mu nebyla doručena. Nic by to neměnilo na skutečnosti, že uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje tato za doručenou.

Z uvedeného tedy plyne, že každé družstvo, byť i o několika členech musí zřídit internetovou stránku podle požadavků zákona. Nelze to zaměňovat za povinnost zřízení informační desky podle § 562 ZOK, která je vlastně v našich podmínkách nástěnkou a pouze pokud tak určí stanovy, může být taková informační deska zpřístupněna členům, také prostřednictvím internetových stránek.

Doporučený dopis? Záleží na zvyklostech.

Zde družstvo nemá povinnost tyto stránky zřídit, ale má tuto možnost. Někdy se klade otázka, zda doručení písemné pozvánky na adresu členů musí být zasláno poštou, či doporučeným dopisem a podobně. Zastáváme názor, že v daném případě bude rozhodující, jaké jsou zvyklosti v družstvu a především jaká je jeho velikost. V jednotlivém domě o několika členech, bude také možné předat pozvánku osobně, nejlépe však proti podpisu. Pouhé vhození pozvánky do schránek bez předchozího upozornění, či vyvěšení na informační desce, by určitě nebylo v souladu se záměrem zákona, aby každému byla doručena pozvánka a každý se také mohl přesvědčit, jaký program bude na členské schůzi probírán.

Záležitosti uvedené v pozvánce a zařazené do navrhovaného programu členské schůze, nemohou být na schůzi libovolně doplňovány a ty záležitosti, které by zde nebyly uvedeny, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. Z dikce zákona plyne, že o takovým záležitostech nelze nejen rozhodnout, ale ani o nich jednat. Pokud ovšem člen družstva nesplní svou povinnost uvedenou v odst. 3 § 580 ZOK a neoznámí družstvu změnu v údajích evidovaných v seznamu členů, kterým je také adresa pro doručování a např. v domě nebydlí, bude mu družstvo doručovat na tu adresu, kterou v seznamu uvedl a kterou má k dispozici, když mu možná pozvánka nedoje. V těchto případech je asi nutné, pokud je to dostatečně známo, použít doporučený dopis. Tyto způsoby doručení jsou možné, ale u družstva není stanoveno, že by stanovy mohly určit, jakým způsobem bude nahrazeno zaslání pozvánky na příslušnou adresu.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Jaderné úložiště by mělo být u Temelína, na Vysočině nebo na Klatovsku.

Hlubinné úložiště jaderného odpadu má v tuzemsku vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku. Více»

V hotelu jako doma za měsíční nájem.

Pražské hotely nabízejí pokoje k dlouhodobému bydlení, řeší takto nedostatek především zahraničních turistů. Více»

Na Staroměstském náměstí v metropoli dnes bude vztyčen mariánský sloup.

Na Staroměstském náměstí v centru Prahy dnes bude vztyčena napodobenina mariánského sloupu ze 17. století. Plány na umístění sloupu vyvolaly mezi občany kontroverze. Více»

Hatě praskají ve švech.

Za tři týdny, kdy se opětovně otevřela nákupní centra po zmírnění pandemie, nakoupili čeští zákazníci v outletovém centru v Hatích u Znojma o polovinu více zboží než za stejné období loňského roku. Více»

SŽDC zahájila rekonstrukci vlakového nádraží v Českých Budějovicích.

Památkově chráněnou budovu opraví sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers. Více»

Všechny články a aktuality »»