Provozuje:
Juris Real Estate

Je vůbec možné prodat družstevní byt ?

"Prodej družstevního bytu", nebo převod členských práv a povinností ?

Je vůbec možné prodat družstevní byt ?

"Prodej družstevního bytu", nebo převod členských práv a povinností ?

autor. Mgr. Petr Jezdinský

Tzv. převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu je možný jak mezi členy bytového družstva navzájem, tak i mezi členem bytového družstva a osobou třetí. Použije se zvláštní právní úprava, která je obsažena v ustanovení § 230 obchodního zákoníku - „Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.“

Obchodní zákoník nepředepisuje obecně písemnou formu pro dohodu o převodu členských práv a povinností. Možnou podmínku pro písemnou formu smlouvy lze snad dovodit ze skutečnosti, „že členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě“. Na druhou stranu nemusí být dohoda bytovému družstvu vůbec předložena, stačí pouze písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nového nabyvatele (viz níže). Přesto z praxe pro dohodu o převodu členských práv a povinností rozhodně doporučuji písemnou formu.

Dohoda o převodu členského podílu musí splňovat obecné náležitosti kladené na právní úkony. To znamená, že musí obsahovat alespoň identifikační údaje převodce a nabyvatele, vymezení rozsahu převáděného členského podílu (včetně označení družstva), datum a podpis účastníků smlouvy a údaj o (bez)úplatnosti převodu, popř. též o výši úplaty.

Dohoda o převodu členských práv a povinností nepodléhá souhlasu představenstva družstva. Také stanovy nemohou převoditelnost podílu v bytovém družstvu nějak vyloučit. Důležitá je i ta právní skutečnost, že dohoda nemusí být bytovému družstvu vůbec předložena, protože pouze postačí písemné oznámení dosavadního člena o převodu členských práv a povinností a písemný souhlas nabyvatele členství v předmětném bytovém družstvu. K převodu členských práv a povinností na nabyvatele dochází ve vztahu ke družstvu dnem předložení dohody anebo pozdějším dnem v této dohodě účinným.

Plusy a mínusy převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu dle názoru naší realitní kanceláře:

+ Bytové družstvo nesmí „prodej družstevního bytu“ (převod družstevního podílu) zakázat, převod členských práv jen zaeviduje a zaznamená.

+ Nemusí (resp. není ani možné !)se samozřejmě žádat o zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí.

+ Rovněž se neplatí žádná daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb., o

dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

+ Družstvo se stará o pojištění domu, jeho úklid, o veřejná prostranství a další společné záležitosti.

+ Družstevní byt se pořídí za nižší cenu.

- Byt se samozřejmě nenachází ve výlučném vlastnictví družstevníka - družstevní bydlení se svým charakterem podobá nájemnímu bydlení.

- Problematickou zůstává otázka možnosti darování členského podílu v bytovém družstvu – viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2000, sp. zn. 33 Cdo 2564/98 a viz odlišné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2007, sp. zn. Odo 266/2005.

- Bytové družstvo může omezit převod členství cizincům nebo nezletilým.

- Družstevní byt nemůžete pronajmout, můžete uzavřít pouze podnájemní smlouvu, a to jen se souhlasem družstva.

- Před rekonstrukcí družstevního bytu se musí požádat družstvo o souhlas.

- Členové družstva musí dodržovat stanovy družstva.

- Hůře se shání hypotéka (úvěr).

- Je nutné zaplatit několikatisícový poplatek za převod bytovému družstvu.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru