Provozuje:
Juris Real Estate

K právním důsledkům nepřizpůsobení stanov bytových družstev do 30. 6. 2014

V některých případech došlo k tomu, že bytová družstva z různých důvodů nestihla splnit zákonnou lhůtu pro přizpůsobení svých stanov nové právní úpravě k 30. 6. 2014.

K právním důsledkům nepřizpůsobení stanov bytových družstev do 30. 6. 2014

autor. JURIS REAL

V některých případech došlo k tomu, že bytová družstva z různých důvodů nestihla splnit zákonnou lhůtu pro přizpůsobení svých stanov nové právní úpravě k 30. 6. 2014.

Následně potom mohlo dojít ke kolizi starých stanov s kogentními ustanoveními ZOK (zákona o obchodních korporacích).

Podle § 777 ZOK byla totiž ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, zrušena dnem nabytí jeho účinnosti tj. 1. 1. 2014.

Za donucující ustanovení je třeba považovat kogentní ustanovení zákona, mezi něž nepochybně patří i ustanovení o orgánech družstva, viz § 629 ZOK.

Podle § 245 odst. 2 původního ObchZ bylo totiž možné, aby statutárním orgánem u malého družstva, které má méně než 50 členů, mohly stanovy určit, že statutárním orgánem je předseda a popř. i další člen pověřený členskou schůzí.

Tento člen byl zapisován do obchodního rejstříku a byl často označován jako místopředseda. To zajišťovalo jednak zastupitelnost ve statutárním orgánu a jednak splňovalo i jeden ze základních principů družstva, že za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, avšak je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba alespoň dvou podpisů členů představenstva, viz § 243 odst. 3 ObchZ.

Toto ustanoví však již nový zákon (ZOK) nepřevzal a orgány malého družstva jsou uvedeny v § 726 ZOK jinak, přičemž se ani nevyžaduje dvou podpisů pro právní jednání v písemné formě.

Bez ohledu na to, že původní dikce zákona byla přesnější a lépe vyhovovala praktickým potřebám, nutno konstatovat, že nyní je statutárním orgánem pouze předseda družstva, přičemž se přiměřeně použijí na jeho jednání ustanovení § 705–714 ZOK o představenstvu. Zákon na druhé straně nevylučuje, aby i u tohoto družstva bylo ustanoveno představenstvo popř. i kontrolní komise, ale toto řešení ponechává na stanovách.

Jestliže tedy malé bytové družstvo mělo dosud jako statutární orgán zapsány dvě osoby tj. předsedu a dalšího pověřeného člena ve funkci místopředsedy, odporuje toto ustanovení donucujícím, tedy kogentním požadavkům nového zákona a v dané situaci může pouze mít předsedu jako statutární orgán, který také jako jediný bude zapsán ve veřejném rejstříku, viz § 25 odst. 1 písm. g) zákona č. 304/2013 Sb. Nadále tedy již nemůže být zapsán jako statutární orgán v tomto případě nikdo další.

Z logiky věci tedy plyne, že se stanovy dostaly do rozporu s donucujícími ustanoveními zákona, a to v důsledku toho, že nebyla splněna šestiměsíční zákonná lhůta na přizpůsobení stanov.

Tato kolize může způsobit nepředvídatelné jednání rejstříkového soudu, který může vyzvat družstvo ke splnění této povinnosti a určit dodatečnou, přiměřenou lhůtu.

Rovněž by mohlo dojít k finančním sankcím podle § 104 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, pokud by dotyčné družstvo neuposlechlo výzvu rejstříkového soudu, popř. i ke zrušení obchodní korporace a nařízení její likvidace.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné uvést do souladu požadavky zákona se zněním stanov a nadále, pokud to stanovy určí, volit pouze předsedu, nebo určit jako statutární orgán představenstvo družstva.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Střecha pražské Lucerny se nastálo otevírá veřejnosti.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou ode dneška každou neděli a pondělí navštívit unikátní prostory střechy paláce Lucerny v pražské Štěpánské ulici. Více»

Babiš se staví proti záměru privatizovat nemocnici v Litoměřicích.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se postavil proti záměru města Litoměřice prodat akcie místní nemocnice. Na twitteru uvedl, že do prodeje nechá zasáhnout ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama (za ANO). Více»

Teplárny v Kladně a ve Zlíně získá od Alpiqu podnikatel Tykač.

Společnost Alpiq prodala své teplárny ve Zlíně a v Kladně energetické skupině Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače. Prodejní cena činí přibližně 280 milionů eur (7,2 miliardy korun). Transakci ještě musí schválit český antimonopolní úřad. Více»

Metropole schválí geologický průzkum, kterým zahájí stavbu metra trasy D.

Praha začne letos stavět novou trasu metra D z Pankráce do Písnice. Pražští radní na pondělím zasedání schválí záměr výstavby. Taktéž odsouhlasí zahájení geologického průzkumu, kterým výstavba metra začne. Více»

ČR před předsednictvím EU vážně zvažuje pořízení nové administrativní budovy.

Do nové budovy by se od počátku příštího roku mohli stěhovat čeští diplomaté působící v Bruselu. Více»

Všechny články a aktuality »»