Provozuje:
Juris Real Estate

Nepodceňujte funkci předsedy SVJ či bytového družstva.

Odpovědnost na správcovskou firmu nepřenesete.

Nepodceňujte funkci předsedy SVJ či bytového družstva.

autor. JURIS REAL

Odpovědnost na správcovskou firmu nepřenesete.

Přijali jste funkci předsedy společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytového družstva (BD)? Víte, co to obnáší a do jaké míry nesete odpovědnost?

Domníváte se, že přenesením správcovských povinností na správní firmu se odpovědnosti zbavíte?

Jste na omylu, právní odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem této funkce vám na bedrech zůstane.

Přenos odpovědnosti na správce není právně možný!

S pověřeným správcem většinou SVJ a BD uzavírá smlouvu o výkonu práv a povinností spojených se správou společného majetku a zároveň i o vedení účetnictví. „Všem klientům opakovaně doporučujeme tyto smlouvy oddělit a upozorňujeme je na to, že žádná smlouva jim nezaručí kvalitně vykonanou správu. Tu zajistí jedině průběžné a důkladné kontroly. Pokud během nich zjistí nedostatky, mohou v takovém případě účetnictví převzít sami nebo svěřit jiné firmě. Musí si uvědomit, že za správně a řádně plněné povinnosti stále odpovídají jen a pouze členové statutárních orgánů, nikoliv správce!“ upozorňuje Kateřina Procházková z odborného portálu pravnigramotnost.cz. Advokátka Bohdana Hejduková souhlasí: „Je mylné domnívat se, že správce má právní vztah vůči vlastníkům jednotek, tedy členům SVJ. Odpovědnost vůči jednotlivým členům SVJ je pouze na členech těchto statutárních orgánů. Znovu je třeba zopakovat, že smlouvou lze přenést jen výkon těchto práv a povinností, nikoliv vlastní odpovědnost. Smluvně si lze ošetřit maximálně sankce za chybné plnění svěřených činností, to však nemá s právní odpovědností nic společného.“

SVJ a BD by si ve smlouvách se správcem měla ohlídat jak práva a povinnosti jednotlivých stran, tak zejména sankce za porušení povinností. Pouze pravidelná a důsledná kontrola činnosti správní firmy může odhalit nedostatky, na které je nutné správní firmu písemně upozornit a vyzvat k nápravě. Pokud firma nápravu neučiní, písemná výtka může sloužit jako důkaz, na základě kterého se lze odpovědnosti za škodu zbavit. Činnost správcovské firmy je nutné také formulovat ve stanovách SVJ či BD. Problémy mohou nastat také při vymáhání nedoplatků od členů SVJ nebo družstev. Některé výbory a představenstva přenechávají tuto činnost správci, jelikož se obávají osobních konfliktů s neplatícími sousedy. Shovívavost některých SVJ a BD může často vést i k částečnému promlčení.

„I v tomto ohledu je třeba doporučit zakotvení pečlivé úpravy postupu vymáhání pohledávek do stanov, a to od prioritního vyzvání k plnění, přes předžalobní upomínky až po podání žaloby, včetně ošetření nákladů spojených s vymáháním, které by si pochopitelně měl nést dlužník ze svého,“ upozorňuje Bohdana Hejduková a dodává, že ani tento případ nezbaví statutární orgán odpovědnosti za škodu. Statutární orgány mohou dostat pokutu až 100 tisíc korun pokud nestihnou včas odevzdat listiny do příslušných rejstříků či pozdě změnění stanovy.

Výkon funkce s péčí řádného hospodáře

Nový občanský zákoník ukládá povinnost členovi jakéhokoliv voleného orgánu vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Funkci tedy musí vykonávat s loajalitou, pečlivostí a potřebnými znalostmi. Jedná-li člen voleného orgánu v souladu s pravidlem podnikatelského úsudku, tedy loajálně, v obhajitelném zájmu obchodní korporace a informovaně, nemůže být postižen za porušení péče řádného hospodáře, a to ani v případě, že jeho jednání nevede k prospěchu společenství. Člen voleného orgánu nenese odpovědnost za výsledek. „V případě, že nějaká osoba přijme funkci nebo v ní setrvává i přes vědomí toho, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí, tak samozřejmě i takovýto přístup by mohl dle nové právní úpravy zakládat jednání, které je neslučitelné s péčí řádného hospodáře ze strany této osoby, a to se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky, zejména povinnosti k náhradě škody,“ uzavírá Bohdana Hejduková.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Jaderné úložiště by mělo být u Temelína, na Vysočině nebo na Klatovsku.

Hlubinné úložiště jaderného odpadu má v tuzemsku vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku. Více»

V hotelu jako doma za měsíční nájem.

Pražské hotely nabízejí pokoje k dlouhodobému bydlení, řeší takto nedostatek především zahraničních turistů. Více»

Na Staroměstském náměstí v metropoli dnes bude vztyčen mariánský sloup.

Na Staroměstském náměstí v centru Prahy dnes bude vztyčena napodobenina mariánského sloupu ze 17. století. Plány na umístění sloupu vyvolaly mezi občany kontroverze. Více»

Hatě praskají ve švech.

Za tři týdny, kdy se opětovně otevřela nákupní centra po zmírnění pandemie, nakoupili čeští zákazníci v outletovém centru v Hatích u Znojma o polovinu více zboží než za stejné období loňského roku. Více»

SŽDC zahájila rekonstrukci vlakového nádraží v Českých Budějovicích.

Památkově chráněnou budovu opraví sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers. Více»

Všechny články a aktuality »»