Provozuje:
Juris Real Estate

JURIS REAL, spol. s r. o. se při své činnosti začal více věnovat i exekucím.

Proto dnes přinášíme článek s výstižným názvem Exekuci lze předejít včasným prodejem autora píšícího pod pseudonymem Kil, který byl otištěn v deníku Právo již dne 1. 2. 2011 na str. 13 v příloze nemovitosti.

JURIS REAL, spol. s r. o. se při své činnosti začal více věnovat i exekucím.

Proto dnes přinášíme článek s výstižným názvem Exekuci lze předejít včasným prodejem autora píšícího pod pseudonymem Kil, který byl otištěn v deníku Právo již dne 1. 2. 2011 na str. 13 v příloze nemovitosti.

autor. JURIS REAL

Exekuci lze předejít včasným prodejem. Výtěžek z nedobrovolné dražby nemovitosti v mnoha případech nepokryje ani všechny závazky dlužníka.

Exekucí na nemovitosti přibývá. Dlužníci stále častěji přicházejí o svoji nemovitost v nedobrovolné dražbě, tedy za výrazně horších podmínek, než kdyby si ji prodali včas sami. Hlavním důvodem je růst takzvaných úvěrů v selhání, tedy půjček po více než 90denní splatnosti na celkovém objemu bankovních úvěrů. Koncem loňského roku jich bylo už přes 6 procent, zatímco rok předtím to bylo 5, 2 procenta: v prosinci 2008 přitom činil podíl špatných úvěrů jen něco málo přes 3 procenta.

„Dlužník, který své finanční závazky nesplácí, musí počítat s tím, že věřitel dříve či později předá svoji pohledávku k vymáhání soudnímu exekutorovi,“ konstatuje Milan Král, šéf společnosti Středočeský investiční koncern. Než se tak ale stane, má podle něj ale dlužník stále možnost dohodnout se s věřitelem na způsobu splnění svého závazku např. úpravou splátkového kalendáře nebo na umoření svého závazku z výtěžku prodeje své nemovitosti za tržní cenu. „V té době není ještě dlužník – majitel nemovitosti nikterak omezen na svých vlastnických právech k nemovitosti a může s ní tedy libovolně nakládat, případně ji i prodat,“ připomíná Král. Zadlužený majitel se ale musí včas obrátit na specializovanou firmu, která mu s prodejem pomůže.

Dluhová past snadno sklapne.

Ve chvíli, kdy příslušný soud rozhodne na návrh věřitele o nařízení exekuce na majetek dlužníka a pověří jejím výkonem konkrétního soudního exekutora, se situace radikálně změní. Ode dne, kdy je dlužníkovi doručeno rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nesmí ze zákona se svým majetkem bez souhlasu exekutora jakkoli nakládat. Pokud by tuto povinnost porušil a pokusil se např. nemovitost prodat, je takový právní úkon neplatný. „Připomínám, že podstatné je, kdy bylo dlužníkovi doručeno rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nikoliv kdy byla tato skutečnost vyznačena v katastru nemovitostí,“ upozorňuje Milan Král. Podle současné platné legislativy nastávají právní účinky doručení i v situaci, kdy dlužník příslušnou písemnost fyzicky nepřevzal. V takovém případě se má za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po jejím uložení na poště. Mnohdy se totiž stává, že se dlužník přestěhoval, neoznámil změnu adresy trvalého pobytu a ani si nezařídil na poště dosílku na svoji současnou adresu. Následně se nestačí divit, že má zablokované bankovní účty, nebo že dokonce přišel o svoji nemovitost v exekuční dražbě. Další pro dlužníka neblahé následky nařízené exekuce spočívají v ton, že mu exekutor prakticky okamžitě zablokuje všechny dostupné finanční zdroje (bankovní účty, mzdu, apod.), takže není následně schopen splácet ani své jiné závazky (náklady na bydlení, splátky kreditních karet, leasing na auto, apod.).V té době se možnosti dlužníka vyřešit celou záležitost bez vnější pomoci značně zužují.

Výtěžnost dražeb je třetinová.

U nedobrovolné dražby stanoví soudní znalec v drtivé většině případů cenu nemovitosti na spodní hranici ceny obvyklé v daném místě a čase. Z takto stanovené ceny potom vychází exekutor při určení nejnižšího podání (vyvolávací ceny), která je v prvním kole dražby stanovena ze zákona ve výši dvou třetin odhadní ceny nemovitosti, ve druhém kole pak ve výší jedné poloviny ceny stanovené soudním znalcem.

Ze statistiky zveřejněné na webovém portálu centralniadresa.cz vyplývá, že výtěžnost, tedy částka získaná vydražením nemovitosti, dosahuje u nedobrovolných dražeb v průměru 36 % z odhadní ceny nemovitostí. Od této částky získané vydražením je však nutné odečíst ještě náklady věřitele za právní zastoupení spojené s vymáháním dluhu a náklady exekučního řízení. Tyto náklady navyšují původní dluh o další desítky procent. Teprve poté se dostaneme k částce, která je použita na úhradu původního dluhu. Není proto divu, že ani prodej nemovitosti v exekuční dražbě v mnoha případech nepokryje všechny závazky dlužníka.

Dražbě lze předejít.

Tento scénář však podle Milana Krále není nevyhnutelný; vše ale záleží na tom, v jaké fázi a za jakého stavu řízení vyhledá dlužník odbornou pomoc. „Skutečnost, že je nemovitost zastavena hypotékou, nesnižuje její tržní cenu. Prodej je však komplikovanější, neboť je nutné sladit vypořádání hypotéky prodávajícího a úhradu kupní ceny, která je v dnešní době opět převážně vázána na získání hypotéky. Rovněž reakce zájemců o koupi zastavené nemovitosti jsou opatrné a mnohdy se takové koupě bojí,“ říká předseda představenstva společnosti Českomoravská realitní Petr Vosmík a sebevědomě dodává: „V této věci má naše realitní kancelář mnohaleté zkušenosti a dražbu dokážeme zrušit i den před jejím konáním.“
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Metropole odkoupí budovu Komerční banky na Václavském náměstí.

Radní hlavního města Prahy schválili koupi společnosti VN 42, která vlastní kancelářskou budovu na Václavském náměstí, za zhruba 3,5 miliardy korun. Kupní cena se má skládat ze dvou částí. Více»

Centrálu České spořitelny chystá pro futuro stěhování.

Výstavba Smíchov City, kterou má na starosti developer Sekyra Group, přechází do druhé fáze, jejíž dominantou bude nová budova České spořitelny. Více»

Insolvenční soud zahájil insolvenční řízení s TV Barrandov.

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností Barrandov Televizní Studio, která provozuje televizi Barrandov. Firma má závazky 996 milionů Kč, které nedokáže splácet. Více»

Lidé ze zadlužené Liberty dostanou půjčky.

Jejich budoucnost ovlivní investoři. Více»

Míra inflace v EU v květnu zrychlila na 2,7 procenta.

V České republice byla mírně vyšší. Více»

Všechny články a aktuality »»