Provozuje:
Juris Real Estate

Koho si může nájemce vzít do bytu?

Dnešní aktualitou pokračujeme v sérii článků o velké novele nájemního bydlení, která nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2011.

Koho si může nájemce vzít do bytu?

Dnešní aktualitou pokračujeme v sérii článků o velké novele nájemního bydlení, která nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2011.

autor. JURIS REAL

Může si vzít nájemník do bytu kohokoli?

Novela občanského zákoníku účinná od letošního 1.listopadu přinesla důležitou změnu v tom, koho si nájemník může vzít k sobě do bytu jako spolubydlícího, tedy nikoli jako podnájemníka.

Až dosud se k němu mohl nastěhovat a bydlet s ním prakticky kdokoli, aniž to majitel mohl jakkoli ovlivnit. Novela nově dává pronajímatelovi právo, aby si v nájemní smlouvě vyhradil souhlas s přijetím další osoby. To neplatí, „jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné“ (§ 689, odst. 2). Co to prakticky znamená? U dosavadních nájemních smluv nic, pokud nájemník sám dobrovolně nepřistoupí na návrh její změny. U nově uzavíraných smluv nájemník rovněž nemusí souhlasit, ale je otázka, jestli pak nájemní smlouva bude uzavřena. Nicméně v praxi nebude uvedené ustanovení podle všeho ani u nových smluv znamenat příliš velké omezení nájemníka.

Kdo je osobou blízkou?

Za osobu blízkou zákoník považuje příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela, partnera a dále jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, „jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní“. Osobou blízkou tak například může být i strýc či teta, neteř, synovec, bratranec, sestřenice, švagrová a švagr atd. Nejde-li o osobu blízkou, pak spolubydlící může být posouzen i jako „případ zvláštního zřetele hodný“. Tuto podmínku může splnit například vážně nemocný vzdálený příbuzný. Nepříjemné pouze je, že kdyby pronajímatel neuznal, že jde o blízkou osobu či „případ zvláštního zřetele hodný“, a dal kvůli tomu nájemníkovi výpověď pro hrubé porušování povinností, bude se muset bránit žalobou na neplatnost výpovědi.

Víc informací o spolubydlících?

V této souvislosti je nutno připomenout, že od 1. listopadu musí nájemník pronajímatele více informovat o lidech v bytě, než tomu bylo dosud. Nájemce oznámí pronajímateli a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech a příjmeních a datech narození všech osob v bytě v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než dva měsíce (tedy i u tzv. návštěv delších než dva měsíce, dosud až od tří měsíců). Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímatelovi uzavření manželství nebo přechod nájmu. Pokud by nájemník nesplnil ani do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala (dosud do 1 měsíce), má se za to, že hrubě porušil svou povinnost. Za to může dostat výpověď z nájmu i bez přivolení soudu. Důležité je, že dokud nedojde k nějaké změně, nemusí dělat nájemník sám ze své iniciativy vůbec nic. Pokud ale pronajímatel do konce prosince letošního roku vyzve nájemníka, aby mu oznámil údaje, které se týkají osob v bytě, je povinen mu je nejpozději do konce února předat.

Nepřeplňovat byty!

Pokud spolu bydlí více osob, týká se nájemníka i další zcela nová povinnost. Podle novely pronajímatel „má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách“. To lze považovat za rozumné opatření, protože v některých případech tomu tak není. Problém je, jak zajistit jeho dodržování. „Ustanovení nebude mít žádný aktuální právní význam. Pronajímatel může jen toto požadovat,“ soudí advokát JUDr. Stanislav Křeček. Zcela jiná situace je, jestli chce nájemník dát byt do podnájmu. S tím už musí nezbytně souhlasit majitel. Jinak půjde o hrubé porušení povinnosti nájemníka, pro které je možné dát výpověď z nájmu bez přivolení soudu (Čechlovský, Vl. Může si vzít nájemník do bytu kohokoli? deník Právo, dne 5. 11. 2011 – příloha rodinné finance, s. 20).
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

V nové hale B ve VGP Parku ČB vznikají flex. prost. pro malé a stř. velké firmy.

Evropský vlastník a developer semi-industriálních a logistických nemovitostí VGP zahájil na jaře letošního roku výstavbu haly B ve VGP Parku České Budějovice, který se nachází na okraji jihočeské metropole v komerční zóně Světlík. Více»

Ústavněprávní výbor podpořil Přibáně a Langáška jako ústavní soudce.

Senátní ústavně-právní výbor podpořil nominace právníka a sociologa Jiřího Přibáně a Tomáše Langáška z Nejvyššího správního soudu na ústavní soudce. Přibáň v tajné volbě dostal šest hlasů, Langášek devět z deseti odevzdaných hlasů členů výboru. Více»

Končící ústavní soudce Tomáš Lichovník míří k NS.

Ústavní soudce Tomáš Lichovník, jehož desetileté funkční období 19. června skončí, zamíří poté k Nejvyššímu soudu, nejprve na roční stáž. Nebude se tak zatím vracet na jihlavskou pobočku Krajského soudu v Brně, kde působil do roku 2014. Více»

ČNB nezměnila pravidla pro hypoteční úvěry.

Česká národní banka ponechala beze změny pravidla pro poskytování hypoték. Nadále platí limit výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Zbývající dva limity zůstávají deaktivované. Více»

Vláda je v kontaktu s investorem, který zvažuje vstup do Liberty Ostrava.

Vláda je v kontaktu s významným českým investorem, jenž zvažuje vstup do hutní společnosti Liberty Ostrava. Na včerejší tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Více»

Všechny články a aktuality »»