Provozuje:
Juris Real Estate

Legislativní novinky v exekučním řádu.

V dnešní aktualitě si představíme nejnovější legislativní novinky, které exekutorská komora chystá prosadit a taktéž v závěru článku upozorníme na některé změny v exekutorském řádu účinné od listopadu minulého roku.

Legislativní novinky v exekučním řádu.

V dnešní aktualitě si představíme nejnovější legislativní novinky, které exekutorská komora chystá prosadit a taktéž v závěru upozorníme na některé změny v legislativě účinné od listopadu minulého roku.

autor. JURIS REAL

Doba „vlastních“ exekutorů, kteří pro věřitele vymáhají dluhy po celé republice, se zřejmě chýlí ke konci. Místo bydliště nebude důležité jen pro oslovení správného soudu, ale i správného exekutora v případě, že se věřitel rozhodne vymáhat svůj dluh cestou exekuce. Princip tzv. teritoriality chce prosadit nová prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková. Považuje jej za férovější. Vyloučí prý přátelské vazby velkých věřitelů či jejich advokátů s exekutory a měl by i snížit náklady na exekuci, které platí dlužníci. Zavedení tohoto principu by znamenalo, že exekuci by prováděl vždy exekutor v obvodu soudu, který ji nařídil. Šikovný exekutor je dnes milionář. Nejen odbornými znalostmi, ale i správnými kontakty může vyřizovat exekuce pro velké věřitele po celém Česku. A tím i mít slušné výnosy. Pokud vymůže na dlužníkovi tři miliony korun, náleží mu z nich 15 procent, což je 450 tisíc korun. Do 40 milionů soudní exekutor dostane částku rovnou deseti procentům vymáhané sumy, tedy až čtyři miliony korun, nad 50 milionů jedno procento. Větší exekutorské úřady uskutečňují alespoň dvakrát týdně dražby nemovitostí, měsíčně to představuje kolem padesáti šedesáti nemovitostí. V Česku je podle údajů Exekutorské komory 128 exekutorů. Zavedení principu teritoriality komora dříve - ještě pod vedením Juraje Podkonického - odmítala. Naopak nová prezidentka jej chce prosadit. „Prezidium Exekutorské komory přichází s touto myšlenkou proto, že se velmi živě diskutuje v rámci exekutorského stavu a většina exekutorů po zavedení principu teritoriality volá. Předchozí vedení veškerou debatu odmítalo s tím, že tento princip není politicky průchodný a není ani vůle o něm diskutovat, říká Tvrdková. Princip teritoriality je podle nové prezidentky v zájmu jak dlužníků, tak věřitelů. Dlužník má právo vědět, kdo bude jeho exekutor, tak jako má právo znát svého zákonného soudce. Dlužník má také právo mít ke svému exekutorovi blízko, musí mít možnost se k němu bez problémů dopravit. Podle zákona má právo nahlížet do spisu, ale jak má toto své právo využít, když je exekutor na druhém konci republiky ?„ říká Tvrdková. Kdyby exekuce proti jednomu dlužníkovi prováděl jeden exekutor, sbíhaly by se u něj všechny informace. Kdežto dnes podle prezidentky komory váznou na nemovitosti dlužníka nebo na mzdě exekuční příkazy několika exekutorů a neplatící dlužník je nucen komunikovat s několika exekutory, často v různých koutech republiky. Nová prezidentka může se svým návrhem narazit na místě, odkud řada podnětů k exekucím vychází, tedy u bank. Ty totiž už skutečně mají svůj „tým“ exekutorů a lehce se jej nebudou chtít vzdát. „Máme svůj seznam exekutorů, se kterými spolupracujeme, návrh teritoriálního uspořádání nepodporujeme“, říká mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová. Proti zavedení principu teritoriality stojí i Komerční banka. „Spolupracujeme s několika stálými exekutory, z nichž každý pokrývá určitou část republiky. Konkrétní exekutor tak dostává případy zejména s ohledem na místo bydliště, sídla nebo umístění nemovitostí povinných. Návrhy na zavedení striktně teritoriálního principu ale považujeme za neefektivní vzhledem k odlišnosti kvalit jednotlivých exekutorských úřadů,“ říká Monika Klucová, mluvčí Komerční banky. Plán nového vedení komory vyvolává mezi exekutory velké diskuse. Pochopitelně. Zamlouvá se malým exekutorským úřadům, jimž by nový zákon zajistil pevně daný trh. Ti velcí s prošlapanými kontakty po celé české kotlině jsou většinou proti. „Exekutor má dnes možnost oslovit a kvalitou své práce přesvědčit věřitele i z opačného koutu republiky. Zavedením principu teritoriality by došlo k omezení věřitelovy možnosti svobodně si zvolit exekutora, který bude vymáhat jeho pohledávky. Jsme naprosto jednoznačně proti teritorialitě, protože v jejím eventuálním zavedení vidíme socialistický princip,“ říká Robert Rutnák, ředitel Exekutorského úřadu Přerov. „Drtivá většina exekutorů rozhodně podporuje princip teritoriality. Ti zbývající - to jsou převážně velké úřady, které zaměstnávají desítky zaměstnanců“, tvrdí prezidentka komory. Připouští, že velké exekutorské úřady jsou za své zaměstnance odpovědné a mají oprávněný strach z toho, že by je museli propouštět a vyplácet odstupné. „To, co dělá exekutor, ale není primárně jeho byznys, to je především jeho služba, služba oprávněnému, který se nemůže domoci svých pohledávek“, dodává Jana Tvrdíková (Martinovičová, M. Komora chce přistřihnout křídla exekutorům. Profit, 2010, č. 3, s. 24 a 25.)

Již v úvodu práce jsme nastínili, že od 1. 11. 2009 došlo k velké legislativní novele zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, která se týká z pohledu právních vztahů k nemovitostem zejména toho, že majetek k provedení exekuce (pozn. výkonu rozhodnutí) lze zajistit nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného (pozn. věřitele) a pravděpodobných nákladů exekuce. Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně.

Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo prodejem podniku.

To v naší „mateřštině“ neznamená nic jiného než to, že exekutor už nesmí provést exekuci prodejem nemovitosti např. pro bagatelní dluh 1 000 Kč, tak, jak se často dělo za pana doktora Podkonického.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Novými ústavními soudci budou J. Přibáň a T. Langášek.

Senát to schválil. Více»

Zrekonstruovaný obchodní dům Máj se dnes otevře pro veřejnost.

Zrekonstruovaný obchodní dům Máj na rohu Národní a Spálené ulice v Praze se dnes otevře pro veřejnost. Návštěvníkům v devíti patrech nabídne obchody, restaurace, zábavní centrum a střešní vyhlídkovou terasu. Více»

Bankovní rada České národní banky dál sníží sazby.

Otázkou ale zůstává, jak výrazně. Více»

Pracovníci z Liberty by mohli dostat náhrady mzdy začátkem července.

Zaměstnanci Liberty Ostrava by mohli začít dostávat náhradu mzdy první týden v červenci, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Stát bude hledat cestu, jak vyplácet mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udržel. Více»

Kladno prodá nájemcům desítky bytů.

Opozice má výhrady. Více»

Všechny články a aktuality »»