Provozuje:
Juris Real Estate

Náležitosti oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného

Nájemné se v České republice skokově zvyšuje. Co ale musí vlastník domu (např. obec, městská část, soukromý majitel) učinit při oznámení o zvýšení nájemného a dále jaké jsou náležitosti takového oznámení? To si vysvětlíme v dnešním článku.

Náležitosti oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného

Nájemné se v České republice skokově zvyšuje. Co ale musí vlastník domu (např. obec, městská část, soukromý majitel) učinit při oznámení o zvýšení nájemného a dále jaké jsou náležitosti takového oznámení? To si vysvětlíme v dnešním článku.

autor. JURIS REAL

Jestliže chce soukromý vlastník zvýšit nájemné, musí o tom podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů především uvědomit nájemce. Podmínkou tzv. oznámení je jeho písemná forma (viz tak ustanovení § 3 odst. 5 výše uvedeného zákona). Oznámení musí obsahovat i zdůvodnění, že byla řádně stanovena výše nájemného na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného. Oznámení musí být nájemci doručeno tři měsíce před jeho zvýšením. Jestliže se mu má nájemné zvýšit od ledna 2009, musí mu být oznámení doručeno do konce září. Pokud dojde oznámení později, např. až v říjnu, může se nájemné zvýšit nejdříve od února. Tříměsíční doba pak slouží k tomu, aby se nájemce seznámil s novým nájemným, vše si překontroloval , a v případě nesouhlasu podal k soudu žalobu o neplatnosti zvýšení nájemného. V případě společného nájmu bytu a rovněž tak i v případě společného nájmu bytu oběma manželi, doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj oznámit zvýšení všem nájemcům, tedy i manželům. Nájemné za vybavení bytu výše uvedený právní předpis nestanoví, o jeho případném zvýšení by se měl pronajímatel domluvit s nájemcem.

V oznámení by neměly chybět tyto údaje:

a) aktuální sazba za 1 m2/měsíčně,

b) zda se jedná o standardní byt (pozn. dřívější byt

I. nebo II. kategorie) nebo o byt se sníženou

kvalitou (pozn. dřívější byt III. nebo IV.

kategorie),

c) maximální možný přírůstek nájemného v % pro danou

obec a pro daný byt,

d) informace o kolik korun za 1 m2 vlastník zvyšuje

nájemné,

e) nová sazba za čtvereční metr,

f) započitatelná plocha bytu,

g) nová měsíční platba za celou započitatelnou plochu,

h) odkdy vzniká povinnost platit zvýšené nájemné,

i) oznámení by mělo obsahovat i celkovou platbu, to

je nájemné včetně vybavení a zálohy na služby

spojené s užíváním bytu.

Předpokládá se, že nájemné se nejvíce zvýší v posledním roce deregulace (pozn. tedy v roce 2010 – jednostranné zvýšení nájemného lze totiž uplatnit jen do 31. 12. 2010 – viz tak ustanovení § 3 odst. 1 zmiňovaného zákona). Analýzy a výpočty Ministerstva pro místní rozvoj předpokládají, že se bude jednat v průměru o 44 %. Tento předpoklad bude platit pouze za podmínky, že ceny bytů nepůjdou nahoru.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru