Provozuje:
Juris Real Estate

Nový stavební zákon má zkrátit povolování v průměru na jeden rok.

Nový stavební zákon by měl zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení.

Nový stavební zákon má zkrátit povolování v průměru na jeden rok.

autor. JURIS REAL

Nový stavební zákon by měl zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení.

Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy.

Počítá s tím návrh nového stavebního zákona, který by měl platit od roku 2021.

V návrhu zákona ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uvádí, že po jeho přijetí jsou kvůli zkrácenému povolování očekávány přínosy 6,88 miliardy korun ročně. "Očekáváme zkrácení povolovacího řízení na jeden rok, včetně případného přezkumu i soudních řízení. Oproti současnému průměru to znamená úsporu 4,4 roku odpovídající 30,3 miliardy korun," uvádí ministerstvo. Odhad vychází z roční hodnoty stavebních záměrů za 88 miliard korun, podle MMR je "velmi konzervativní". Současné trojstupňové řízení, které zahrnuje EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), územní rozhodnutí a stavební povolení, se má sloučit do jednoho. Podle MMR ovšem musí jít skutečně o jedno řízení, kdy se veškeré kroky dějí zároveň. "Nesmí jít o kumulaci všech dosud samostatných řízení do formálně jednotného procesu, ve kterém by i nadále vznikala jednotlivá samostatná stanoviska a fakticky by v něm jedno řízení navazovalo na druhé," upozornilo MMR.

Nový stavební zákon také sjednocuje kompetence pod nově vytvořený Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízeným orgánem MMR. Nyní stavební řízení spadá pod devět ministerstev. Nejvyšší stavební úřad bude nadřízeným orgánem krajských stavebních úřadů, jejichž územní pracoviště budou v dnešních obcích s rozšířenou působností. Důležité bude podle MMR i zavedení takzvané fikce souhlasu. To znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude se jeho stanovisko považovat za kladně vyřízené. U nepovolených staveb, v jejichž případě nebylo vůbec vydáno rozhodnutí o povolení stavby, nebude možné dodatečně stavbu povolit. Rovnou bude vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Zákon má rovněž za cíl postupnou elektronizaci stavební agendy a ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště. Do něj budou mít přístup stavební úřady i dotčené orgány, které tak budou mít k dispozici vždy její aktuální verzi.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) odeslalo MMR na konci ledna věcný záměr zákona do připomínkového řízení. Jednotlivá ministerstva a úřady mají na připomínky čas do konce února. "Věcný záměr by měl být poté odeslán v březnu na vládu. Následné paragafové znění v prosinci dostane Sněmovna. S platností nového zákona počítáme již od ledna 2021," sdělila Dostálová. Poslední stavební zákon nabyl účinnost roku 2007. Od té doby byl více než dvacetkrát novelizován. "České stavební právo dospělo do stavu, ve kterém už nestačí pouhá další novelizace. V posledních letech jsme mohli sledovat hned několik takzvaně velkých a současně ambiciózních novel stavebního zákona a souvisejících předpisů. Ty však nedosáhly v dostatečné míře zamýšlených cílů," píše MMR.

Podle posledních údajů Světové banky je Česká republika v délce povolování staveb na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí. Vláda by měla do konce března projednat obrysy nového stavebního zákona, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. Právní norma, která má zkrátit povolování staveb, by měla podle plánů kabinetu začít platit od ledna 2021. Novinářům to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že by vláda mohla přehodnotit i rozpočtová pravidla, aby investoři mohli s projekty a studiemi začít předtím, než mají úplné finanční krytí.

Stavební praxe v ČR je dlouhodobě terčem kritiky. Na stavební povolení se čeká i roky. Podle podkladů by norma měla zkrátit povolovací řízení a odstranit překážky, které brání vydání povolení a neúměrně proces protahují. Podle legislativního plánu vlády mělo MMR obrysy stavebního zákona předložit letos v říjnu. Takzvaný věcný záměr dokončilo teď. K vládnímu materiálu je nyní možné podávat připomínky. Své návrhy, které mají přípravu staveb urychlit, připravily už i některé opoziční strany. ODS začátkem ledna představila novelu správního řádu, před dvěma týdny se stavební novelou přišla TOP 09. "Předpokládám, že vláda stavební zákon projedná do konce března... Musí se to stihnout, máme to tak naplánováno, aby to začalo fungovat od ledna 2021," uvedl Babiš. Novelu označil za jeden z nejdůležitějších zákonů, který chce jeho vláda prosadit. Věcný záměr představuje zásady příštího zákona. Poté je nutné připravit paragrafové znění, tedy celou normu. Až ji pak kabinet projedná a schválí, dostane ji k projednání Sněmovna, po ní případně Senát a k podpisu prezident. Podle Babiše má stavební zákon vliv i na plán investic. Kabinet by mohl přehodnotit ale i rozpočtová pravidla. "Je důležité, abychom se podívali na rozpočtová pravidla, abychom se snažili umožnit investorům, aby např. projekty nebo studie mohli začít realizovat předtím, než mají úplné finanční krytí," řekl předseda vlády.

Na obrysech stavebního zákona MMR spolupracovalo s Hospodářskou komorou. Vzniknout by měla soustava krajských státních stavebních úřadů s územními pracovišti v obcích s rozšířenou působností. Nad nimi by měl být Nejvyšší stavební úřad, který má spadat pod MMR. Žádost by mělo být možné podat elektronicky. Projektová dokumentace by se měla ukládat v centrálním úložišti, do něhož by měly přístup příslušné instituce. Měly by být stanoveny také pevné lhůty pro jejich vyjádření. Pokud by v nich stanovisko nevydaly, dalo by se to považovat za souhlas. Požadavky na výstavbu má sjednotit jeden předpis. Takzvanou fikci souhlasu ve svých novelách navrhují i ODS a TOP 09. Pokud by úřady a instituce v dané lhůtě nerozhodly, považovalo by se to za souhlasné stanovisko. Babišova vláda v programovém prohlášení uvedla, že podpoří a zrychlí výstavbu v ČR a prosadí úpravy stavebního práva tak, aby se přípravy zjednodušily a zkrátily. Slíbila, že připraví také plán investic v zemi. Stavební zákon slibovala i vláda ČSSD, ANO a lidovců v minulém volebním období. Tehdejší koalice ho ale nestihla prosadit. Strany měly o některých ustanoveních rozdílné představy. Podle minulé normy se do jednoho procesu mělo sjednotit územní a stavební řízení s hodnocením dopadů na životní prostředí (EIA). Výsledkem mělo být jediné povolení. Zkrátit se měly i lhůty pro soudní přezkoumání žalob proti navrženému stavebnímu řešení.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Metropole odkoupí budovu Komerční banky na Václavském náměstí.

Radní hlavního města Prahy schválili koupi společnosti VN 42, která vlastní kancelářskou budovu na Václavském náměstí, za zhruba 3,5 miliardy korun. Kupní cena se má skládat ze dvou částí. Více»

Centrálu České spořitelny chystá pro futuro stěhování.

Výstavba Smíchov City, kterou má na starosti developer Sekyra Group, přechází do druhé fáze, jejíž dominantou bude nová budova České spořitelny. Více»

Insolvenční soud zahájil insolvenční řízení s TV Barrandov.

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností Barrandov Televizní Studio, která provozuje televizi Barrandov. Firma má závazky 996 milionů Kč, které nedokáže splácet. Více»

Lidé ze zadlužené Liberty dostanou půjčky.

Jejich budoucnost ovlivní investoři. Více»

Míra inflace v EU v květnu zrychlila na 2,7 procenta.

V České republice byla mírně vyšší. Více»

Všechny články a aktuality »»