Provozuje:
Juris Real Estate

Prodělají či vydělají občané na nové koncepci stavebního spoření ?

Dne 29. 10. 2010 jsme přinesli aktualitu, která se týkala nevýhodnosti stav. spoř. díky státním zásahům a také i poplatkům stav. spoř., jež se stavěla k probl. stav. spoř. velmi skepticky. Dnes si přineseme opačné, ale o to zajímavější názory.

Prodělají či vydělají občané na nové koncepci stavebního spoření ?

Dne 29. 10. 2010 jsme přinesli aktualitu, která se týkala nevýhodnosti stavebního spoření díky státním zásahům (restrikcím) a taktéž i poplatkům stavebních spořitelen, jež se stavěla k problematice stavebního spoření velmi skepticky. Dnes si přineseme opačné, ale o to zajímavější názory.

autor. JURIS REAL

Stavební spoření bude dál výhodné.

Vláda chystá razantní zásahy do stavebního spoření. Je na místě otázka, zda bude stavební spoření dál výhodné. Opatření, zejména snížení státní podpory, se dotknou smluv různým způsobem. V zásadě lze ale říct, že stavební spoření výhodné zůstane. I když samozřejmě ne tak jako dosud. Rozdělme dopady podle toho, zda jde o smlouvy starší šesti let, mladší smlouvy a dále ty smlouvy, které budou teprve uzavřeny.

Smlouvy starší 6 let

Jde o smlouvy, v nichž v každém případě uplynula vázací lhůta, to je, že smlouvy lze kdykoli ze strany klienta vypovědět. Tyto smlouvy bývají úročeny zpravidla sazbou buď 3, nebo 2 procenta ročně. Na některých klienti pobírají státní podporu. Ta může činit až 4 500 korun (smlouvy do 31. 12. 2003), nebo až 3 000 korun (smlouvy pozdější). Nezabývejme se smlouvami, které mají úrok 3 % ročně nebo dokonce 4 %. Ty jsou dál jednoznačně výhodné, i když třeba ani nemají státní podporu. Jak ukazuje níže uvedená tabulka, do které banky uložit peníze, na termínovaných vkladech a spořících účtech, jsou úroky o dost nižší. Klient má u smluv, u nichž uplynula vázací doba, navíc stejnou výhodu jako u spořících účtů. Tedy, že může mít peníze v případě potřeby k dispozici téměř okamžitě (tříměsíční výpovědní lhůta počítá s tím, že spořitelny často vyplatí peníze i mnohem dřív). Výhodné bezesporu zůstanou i starší smlouvy s tzv. úrokovým zvýhodněným. Ty poskytovaly některé spořitelny za podmínky, že klient nebude čerpat výhodný úvěr. Celé úrokové zvýhodnění sice bude v případě zrušení smlouvy v budoucnu zdaněno sazbou 15 %, ale vzhledem k výši úrokového zvýhodnění (zpravidla 1, 5 procentního bodu) a úrokové sazby z vkladů (3 %) je i nadále výhodné si tyto smlouvy ponechat a nerušit je. Výjimkou je, pokud by někdo potřeboval peníze již v dohledné době, tak je zbytečné čekat na zdanění úroků od 1. ledna 2011. Zůstávají nám tedy běžné smlouvy starší 6 let, které mají úrok 2 % ročně. Využijme při tom analýzu Ministerstva financí, která se týká výnosnosti stavebního spoření v roce 2011 a 2012 pro smlouvy uzavřené mezi roky 2000 až 2005. Vychází z následujících předpokladů:

Roční výnos v roce 2011 dle data uzavření smlouvy

2000...2, 73 %

2001...2, 81 %

2002...2, 90 %

2003...3, 02 %

2004...3, 16 %

2005...3, 37 %

Účastník pravidelně ukládá optimální částku, aby v plné míře využil státní podporu.

Na počátku uhradil jednorázový poplatek 1600 korun (cílová částka je tedy 160 000 korun) a poté pravidelně 300 korun ročně za vedení účtu. Podpora se sníží na maximálních 2000 korun od roku 2011, zdanění úroků z vkladů, s nímž se počítá od téhož roku, není do výpočtů zahrnuto. Z tabulky MF je patrné, že dosáhnout stejného výnosu na některém bankovním produktu je v současnosti obtížné. Úrokové sazby bank jsou totiž na historických minimech. Třeba na nejvýhodnějším spořícím účtu, který má Axa Bank, lze nyní získat aktuální úrok 2 procenta plus roční bonus 0, 5 %. Stavebnímu spoření jsou nyní schopny úspěšně konkurovat například družstevní záložny. A také některé jiné finanční produkty, například penzijní připojištění, ale ty již bez záruky výnosu. Jinak tomu ovšem může být tehdy, až úroky v bankách začnou stoupat a například spořící účty začnou být zajímavější. V takovém případě ale není nic snadnějšího než stavební spoření vypovědět a peníze dát jinam. Kdo má ale na těchto starších smlouvách naspořeno už více peněz, například 300 000 korun, měl by počítat s tím, že roční výnosnost je nižší, než uvádí tabulka v textu, vycházející z cílové částky 160 000 korun.

Smlouvy do 6 let

U smluv, u nichž ještě neuplynula vázací doba, je rozhodování jasné: V žádném případě se nevyplatí smlouvu vypovědět. Člověk by přišel o veškerou připsanou státní podporu a úroky z ní a rovněž i spořitelna může uplatnit nemalou finanční sankci. Stavební spoření nadto zůstává i nadále poměrně výnosné.

Nové smlouvy

A vyplatí se nyní uzavřít nové stavební spoření?

MF vypočetlo, že kdo nyní uzavře novou smlouvu, tak např. při výše uvedených parametrech (úrok 2 % p.a., státní podpora nejvýše 2 000 korun, cílová částka 160 000 korun a spoření tak, aby bylo každý rok dosahováno maximální státní podpory, poplatek za uzavření smlouvy 1600 korun) dosáhne při vázací době 6 let roční průměrný hrubý výnos 4, 34 procenta. To je docela slušný výnos. Je to daleko víc, než je současný úrok na spořících účtech a i na dlouhodobých termínovaných vkladech v bankách. Například pevné sazby u pětiletých termínovaných vkladů se většinou u částek, které bývají nejčastěji na stavebním spoření, pohybují mírně nad 2 procenty ročně, v GE Money Bank činí 3 procenta. Jen v kampeličkách jsou úroky vyšší. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu očekávaný vývoj úrokových sazeb v bankách směrem nahoru. Ty mohou být za tři čtyři roky někde úplně jinde. Pak by srovnání produktů mohlo dopadnout jinak. Ale trápit se tím, co nastane, když nikdo neví, kdy a v jaké míře, nemá cenu. Je zřejmé, že i přes snížený výnos stavebního spoření nadále zůstane pro značnou část klientů poměrně atraktivní. Mimo jiné proto, že garantuje jisté slušné zhodnocení, což o řadě jiných produktů nelze říct. Člověk tedy rozhodně nešlápne vedle, když uzavře i při změně podmínek novou smlouvu se státní podporou. Vyplatí se ale vše si dobře promyslet. Například se mohou hodit akční nabídky spořitelen, například vyšší úrok na celou dobu spoření, snížení poplatku za uzavření smlouvy či úrokový bonus pro první rok spoření. Důležité je také optimalizovat cílovou částku tak, aby člověk zbytečně neplatil vysoký poplatek za uzavření smlouvy. Výší zhodnocení vkladů u nových smluv se pak nemusí trápit ten, kdo počítá s úvěrem ze stavebního spoření. Ten zůstane nadále jednoznačně výhodný a kvůli němu se rozhodně vyplatí stavební spoření uzavřít.

Co se má změnit ve stavebním spoření?

Pro rok 2010

Zdanění státní podpory za rok 2010 sazbou 50 % - státní příspěvek by tak činil maximálně 2 250 korun u smluv uzavřených do konce roku 2003 nebo 1 500 korun u smluv uzavřených později.

Pro rok 2011

Státní podpora se sníží na jednotných 2 000 korun bez ohledu na okamžik uzavření smlouvy (činila by 10 % z naspořené částky připadající na daný rok, maximálně z 20 000 korun).

Zdanění úroků z vkladů i úroků ze státní podpory sazbou 15 % (úroků připsaných do konce roku 2010 by se daň netýkala).

Zdanění tzv. úrokového zvýhodnění rovněž sazbou 15 % (týká se starších smluv s tzv. úrokovým zvýhodněním, které bylo vázáno na podmínku, že si klient nevezme úvěr, zdanění se provede v okamžiku připsání na účet klienta a týká se výše úrokového zvýhodnění poskytnutého za celou dobu spoření).

Naopak záměr ministra financí Miroslava Kalouska, aby stát poskytoval podporu jen těm lidem, kteří si vezmou úvěr na bydlení, zatím nedostal konkrétní podobu návrhu. Bude-li někdy v budoucnu přijat, má se týkat jen těch nových smluv, které budou uzavřeny až po účinnosti změny (Čechlovský, V. Stavební spoření bude dál výhodné. Právo, 30. 10. 2010, s. 21.).

Stavební spoření nečekaně roste.

Počet nových smluv letos poprvé od roku 2003 rostl. Lidé prý nepochopili nová pravidla spoření.

Zájem lidí o stavební spoření neklesá. A to i přesto, že vláda prosadila svůj záměr snížit finanční podporu spoření o polovinu. Právě podpora, která do letoška dosahovala až tři tisíce korun ročně, se považovala za hlavní lákadlo stavebního spoření. “I přes avizované záměry politiků omezit podporu stavebního spoření došlo ve druhém čtvrtletí k nárůstu počtu uzavřených smluv poprvé od konce roku 2003,” říká Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen. Například Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) zaznamenala v září, kdy se vládní koalice dohodla na snížení podpory, 37 procentní nárůst v počtu nových smluv. Zájem o stavební spoření klesal od počátku roku 2004, kdy tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka prosadil snížení státní podpory z ročního maxima ve výši 4 500 korun na tři tisíce. Zatímco na konci roku 2003 mělo stavební spoření 6, 3 milionů Čechů, v současnosti registrují stavební spořitelny 4, 9 milionů zákazníků. Překvapivý nárůst zájmu o stavební spoření potvrdila i největší stavební spořitelna v zemi - Českomoravská stavební spořitelna. “Celkový objem vkladů dosáhl na konci října 151 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 5, 9 procenta,” uvedl mluvčí spořitelny Rostislav Trávníček. “Cílová částka smluv uzavřených v období po volbách do Poslanecké sněmovny až do konce října je o celou jednu miliardu vyšší než cílová částka smluv uzavřených v období červen až říjen 2009,” dodal Trávníček. Současné chování zákazníků stavebních spořitelen ale nemá ekonomické opodstatnění. Reagují v podstatě stejně jako při avizovaném snížení státní podpory na konci roku 2003. Tehdy se lidé uzavíráním smluv na poslední chvíli snažili zajistit si vyšší podporu. Takový kalkul je ale nyní lichý. Stát zkrátí podporu stavebního spoření již za letošní rok a lidé si uzavíráním nových smluv nebo navyšováním cílové částky vyšší podporu zajistit nemohou. Ekonom Tomáš Prouza z poradenské firmy Partners zdůraznil, že současný růst zájmu o stavební spoření vyplývá z nepochopení legislativních změn a také z mnohdy klamavých tvrzení obchodních zástupců spořitelen. “Nárůst vkladů a klientů je založen na klamání klientů, kteří věří, že si nyní mohou při uzavření nové smlouvy ještě zajistit staré, výhodnější podmínky,” řekl Prouza. Zástupci spořitelen naopak tvrdí, že zájem o stavební spoření oživily zejména nedávné akční nabídky, které spočívají ve výplatě bonusů či zvýhodněném úročení vkladů. "Během prvních listopadových dnů jsme zaznamenali téměř padesátiprocentní nárůst počtu nových smluv v porovnání se stejným obdobím loňského roku,” uvedla mluvčí RSTS Štěpánka Čepická. Současné oživení je ale předzvěstí trvalého poklesu stavebního spoření v Česku, tvrdí analytici. “Očekáváme, že během dvou let trh poklesne až o 20 procent, a to jak na straně vkladů, tak i na straně úvěrů,” potvrzuje Šedivý. (Bouc, Fr. Stavební spoření nečekané roste. Lidové noviny, 12. 11. 2010, s. 1.).
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru