Provozuje:
Juris Real Estate

Sněmovní rozpočtový výbor PS doporučil zrušit osvobození daně u novostaveb.

Osvobození novostaveb od daně z nemovitosti na 15 let by mělo skončit. Rovněž by tak daň z nemovitosti měli začít platit i vlastníci domů, kteří své nemovitosti nechali zateplit.

Sněmovní rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučil zrušit osvobození daně u novostaveb.

autor. JURIS REAL

Osvobození novostaveb od daně z nemovitosti na 15 let by mělo skončit. Rovněž by tak daň z nemovitosti měli začít platit i vlastníci domů, kteří své nemovitosti nechali zateplit. Sněmovní rozpočtový výbor totiž doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila příslušnou legislativní novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jež se zrušením (derogací) osvobození počítá. Novostavby jsou podle dosud platného ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) výše uvedeného zákona osvobozeny od daně na 15 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí místně a věcně příslušným stavebním úřadem, příp. i z důvodu, že nová stavba je způsobilá být užívanou, a to na základě (pozn. za předpokladu) oznámení stavebnímu úřadu. Pětileté osvobození zase platí pro ty stavby, které jejich vlastníci nechali zateplit. V případě prvém budou moci poplatníci využít osvobození od daně naposledy v roce 2009, v případě druhém jim skončí v roce 2012. Výnos z těchto daní by se měl stát příjmem obcí, ty by tak od roku 2010 mohly dostávat celkem až o 60 mil. Kč více.

Avšak uvedený zákon o dani z nemovitostí přitom rozeznává a) daň z pozemků b) daň ze staveb (pozn. srov. i ustanovení § 120 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který jasně hovoří o tom, že stavba není součástí pozemku)a taktéž je i nutno striktně rozlišovat, co je předmětem daně u pozemků (staveb), resp. co není předmětem daně a co je osvobozeno od daně u pozemků (staveb), resp. co není osvobozeno od daně. Dle platného ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) předmětného zákona nejsou předmětem daně z pozemků v rozsahu půdorysů stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb dle ustanovení § 7 odst. 2 tohoto zákona. Tento zamýšlený návrh legislativní novely zatím "pouze" hovoří o zrušení osvobození od daně ze staveb ve výše definovaných (pozn. taxativně vymezených) případech. Návrh legislativní novely tedy nepočítá (pozn. zatím) se změnou nebo derogací ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona. „Za pozemek pod stavbou" by se tedy velmi zjednodušeně řečeno i nadále nemělo nic platit. Na tomto místě nelze s jistotou říci, zda šlo koncepčně o úmysl "moudrého" zákonodárce nebo o jeho případné opomenutí.

Návrh zákona musí ještě schválit na své schůzi Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR a musí jej také podepsat prezident republiky.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru