Provozuje:
realitní kanceláo JURIS REAL

Diskusní fórum k výkupu pozemků

Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód!
   
 
Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.
Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 11/20/2018
Dobrý den, vážená paní Pospíšilová, pakliže máte zájem o prodej či výkup Vašeho pozemku, tak prosím kontaktujte se zpřesňujícími informacemi (např. o lokalitě či druhu pozemku) našeho realitního makléře, pana Milana Teichmanna, který disponuje tel. č.: 777 306 103, resp. e-mailem: teichmann@rkjuris.cz, který je připraven se Vám plně věnovat. Děkujeme za pochopení a zůstáváme se zdvořilým a přátelským pozdravem - Vaše společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

Olina Pospíšilová (onail@centrum.cz): 11/20/2018
Dobrý den, nabízím k prodeji pozemek. Jedná se o nevyužitou plochu o více než 600m2. Již delší dobu ho nabízím, ale stále bez úspěchu. Proto jsem se obrátila i na reality a pozemek je také nabízen na www.eurobydleni.cz. Máte nějaké další rady jak rychle prodat? Prodej je děsně dlouhý.. Děkuji Olina

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 5/15/2018
Vážený pane Dziuro, budoucí obchvat České Lípy představuje v současnosti bezesporu velké téma, a to nejen pro obyvatele Českolipska. Bohužel Vám nemůžeme poskytnout konkrétní odpověď, neboť jednoduše nevíme, kde se přesně Vaše půda nachází, a v neposlední řadě o jaký druh pozemku, zda orná půda nebo stavební parcela, se jedná. Vážený pane Dziuro, pakliže byste měl zájem o zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti, pak můžete kontaktovat naši pobočku v České Lípě, která je samozřejmě znalá lokální problematiky, a to konkrétně paní Moniku Kaplanovou, vedoucí naší pobočky v České Lípě, která disponuje tel č.: 777 133 130, resp. e-mailem: kaplanova@rkjuris.cz. Děkujeme za pochopení a zůstáváme se zdvořilým a přátelským pozdravem - Vaše společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

dziura (michaldziura@seznam.cz): 5/15/2018
dd.řsd od nás bude vykupovat cca 2000 m čtverečních na obchvatu české lípy.jakou mohu očekávat cenu za metr čtvereční?děkuji za odpověd.dziura

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 3/15/2018
Na výkup pozemků se specializuje Milan Teichmann, tel. č.: 777 306 103, teichmann@rkjuris.cz.

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 9/29/2016
Výkup pozemků provádí Milan Teichmann, tel.: 777 306 103, teichmann@rkjuris.cz

Frantisek (Aschenbrenner@seznam.cz): 3/5/2016
Dobry den potreboval bych poradit.Muj tata ma barak a pred barakem ma jeste kousek pozemku to patri jemu okolo sebe ma sousedy i na proti.ten svuj pozemek si oplotil dal vrata.Asi tak za rok prisly ze stavebniho uradu ze se to jedne sousedce nelibi ze se nema jak dostat domu.Pritom maji jeste jednu pristupovou cestu.Pak tedy jeste udali ze by tam chteli jezdit autem ze tam maji garaz pritom tam nejezdi.Byli utoho vsichni okolni sousedi jim to nevadilo ale pani z uradu to nezajimalo a rikala ze tata to mel ohlasit ze si na svym pozemku da vrata.A do 60 dnu je musi odstranit vrata za 40000kc.Tak mi poradte co delat Dekuji predem za odpoved Frantisek

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 7/8/2015
Dobrý den vážený pane Šostáku, k Vašemu dotazu zdvořile obecně (generelně) uvádíme (protože každý případ se od případu ad hoc samozřejmě liší), že tzv. dodatečné projednání dědictví je neoficiální, ale i v právní praxi běžně užívané označení pro dědické řízení, jehož předmětem je majetek objevený až po pravomocném skončení původního řízení o dědictví po dotyčném zůstaviteli, popřípadě předchozího dodatečného projednání dědictví.

V současném českém právním řádu je dodatečné projednání dědictví upraveno v ustanovení § 175x zákona č. 99 - 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o dodatečném projednání dědictví se zahajuje v případě, že se objeví nějaký nový majetek (tj. nějaké právo, o němž se v předchozích dědických řízeních nevědělo), popřípadě i dluh; objeví-li se pouze dluh zůstavitele, řízení se neprovede. Z kvantitativního hlediska představují dodatečná projednání dědictví řádově pětinu dědických věcí projednávaných českými soudy (tj. na čtyři dědická řízení zahájená na základě oznámení o úmrtí připadá přibližně jedno dodatečné projednání dědictví). Předmětem dodatečného projednání dědictví jsou nejčastěji nemovitosti (většinou zemědělské pozemky, které byly před rokem 1989 užívány zemědělskými družstvy nebo podobnými subjekty), ale také cenné papíry, vkladní knížky, obchodní podíly, přeplatky na dani apod.

V justiční praxi se vyskytují dva druhy dodatečného projednání dědictví: 1.) Jestliže se v původním dědickém řízení (resp. v některém z předchozích dědických řízeních) zjišťovalo, kdo je dědicem po zůstaviteli, potvrdí se nabytí nově objeveného majetku jedinému dědici (nebo státu, jde-li o odúmrť) anebo se o nově objeveném majetku uzavře dědická dohoda, je-li více dědiců (popřípadě se potvrdí nabytí dědictví dědicům podle jejich dědických podílů, nedojde-li k uzavření dědické dohody). 2.) Pokud však bylo původní řízení o dědictví (resp. všechna předchozí dědická řízení) zastaveno, takže se okruh dědiců nezjišťoval, musí být nejprve zjištěno, kdo je dědicem po zůstaviteli. Teprve poté, co bude zjištěn okruh dědiců (tj. po jejich neodmítnutí dědictví), může být nabytí nově objeveného majetku potvrzeno jedinému dědici (nebo státu, jde-li o odúmrť) anebo uzavřena dědická dohoda (popřípadě potvrzeno nabytí dědictví dědicům podle jejich dědických podílů, nedojde-li k uzavření dědické dohody). K případnému majetku vydanému v původním dědickém řízení (resp. v předchozích dědických řízeních) vypraviteli pohřbu se přitom nepřihlíží. Aplikační praxe je taková, že i když to zákon v textaci přímo neuvádí, provede se dodatečné projednání dědictví i v případech zjištění nového majetku, který byl ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela. Dodatečné projednání dědictví nemění okruh dědiců a řídí se právní úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele. Za zemřelé dědice nastupují jejich právní nástupci. Procesně vychází ze současné právní úpravy neboť soud, který řízení vede, nemůže používat jiné procesní nástroje, než které mu dává současná právní úprava. Výsledkem dodatečného projednání dědictví je tedy dědické usnesení.

Dodatečné projednání dědictví soud zahajuje na návrh dědiců, na základě vlastního zjištění nebo na něčí podnět. Tento podnět (oznámení) může podat soudu kdokoliv a to i mimo okruh dědiců. Z návrhu musí být však zřejmé, že jde skutečně o nově objevený majetek, který nebyl zahrnut do aktiv a pasiv ukončeného dědického řízení. Zjistí-li se v řízení o dodatečně objeveném majetku, že žádný takový majetek není, bude dodatečné dědické řízení zastaveno. Jestliže byl objeven majetek v situaci, kdy bylo původní dědické řízení zastaveno, neboť nebyl žádný majetek, nebo byl nepatrný majetek vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb, pak začíná řízení o dědictví od úplného počátku a je nutné nejprve stanovit okruh dědiců. Dodatečné projednání dědictví se tak vlastně stává „hlavním řízením o dědictví“. Může se stát, že s nově objeveným majetkem se zjistí, že do okruhu dědiců patří další osoba – například spolu s nově zjištěným majetkem byla nově objevena i závěť. Dodatečné projednání dědictví o nově zjištěném majetku pak bude projednáno s takto rozšířeným okruhem dědiců. Dodatečné projednání dědictví nemůže měnit usnesení původního dědického řízení a nelze takto řešit případ, když dědictví nabyl místo dědice někdo jiný. Při dodatečném projednání dědictví podle ustanovení § 175x o.s.ř. je soud vázán výsledky dosavadního řízení, vychází z nich a v ničem do stavu jím vytvořeného nezasahuje. Důvodem takového dodatečného projednání dědictví není tedy vadnost (nezákonnost) rozhodnutí, jímž bylo původní řízení o dědictví skončeno, ani porušení procesních zásad při projednání a rozhodování dědické věci, ale neúplnost skutkových podkladů týkajících se jen (a výlučně) rozsahu zůstavitelova majetku nebo dluhů, která se nedotýká správnosti původního rozhodnutí. Dodatečné projednání dědictví nastává též v případě, kdy v dědickém řízení neproběhlo projednání sporného majetku (tj. bylo sporné, zda majetek patří či nepatří do dědictví). Majetek nebo dluh, který nebyl v původním řízení o dědictví zařazen z důvodu spornosti do aktiv nebo pasív dědictví, jsou způsobilým předmětem dodatečného řízení o dědictví podle ustanovení § 175x o.s.ř. jen tehdy, jestliže byla jejich původní spornost mimo řízení o dědictví odstraněna (například rozhodnutím soudu vydaným na základě žaloby podané podle ustanovení § 175y odst. 1 o.s.ř. v řízení podle Části třetí o.s.ř.) tak, že již nepochybně patří do dědictví, aniž by současně došlo ve vztahu k tomuto majetku nebo dluhu také ke konečnému vyřešení vztahu dědiců (dědiců a pozůstalého manžela). Jen v takovém případě lze dovozovat, že se po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, objevil zůstavitelův majetek nebo dluh sice (původně) vyřazený pro spornost, nově (po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení o dědictví skončeno) však již mezi účastníky řízení nesporný, ohledně kterého je třeba provést vypořádání mezi dědici. (Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1221 - 2011, ze dne 20. 12. 2012.).

Vážený pane Šostáku, snažíme se Vám odpovědět obratem, právní problematika dědictví je nesmírně složitá, a to jak po hmotně-právní stránce, která je vyjádřena v novém občanském zákoníku, tak i po procesně-právní stránce, jež je dovozována právě z občanského soudního řádu (viz výše).

Pakliže máte zájem o právní služby, kontaktujte prosím pana Mgr. Jana Drobníka, spolupracujícího advokáta na tel. č.: 603 789 364, resp. na e-mail: AK.Drobnik@email.cz.

Pokud máte zájem o naše realitní služby, tak kontaktujte pana Milana Teichmanna, realitního makléře na tel. č.: 777 306 103, popř. na e-mail: teichmann@rkjuris.cz.

Závěrem uvádíme, že Váš případ pane Šostáku není po právní stránce jednoduchý. Z hlediska cizího užívání pozemku se může jednat o bezdůvodné obohacení. Na druhou stranu mohlo ale dojít ze strany cizího uživatele pozemku i k tzv. vydržení vlastnického práva k nemovitosti.

Se zdvořilým pozdravem a přáním hezkého dne Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

šosták Miroslav (mirekdaf@seznam.cz): 7/8/2015
Dobrý den. Včera jsem se dozvěděl z úřední desky že můj dědeček který zemřel před 20ti léty je zapsán v katastru nemovitostí coby vlastník pozemku o rozloze 1000m2 asi 40metrů od přehradní nádrže. Pozemek je zapsán jako ostatní plocha. Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha. Parcela nemá evidované BPEJ. Nejsou evidovaná žádná omezení a není evidován žádný způsob ochrany. Zatím nevím kdo momentálně pozemek užíva. Prosím o radu jak postupovat aby pozemek mohl být převeden do mého vlastnictví. Tento pozemek plánuji prodat. Děkuji za odpověď.

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 4/16/2015
Dobrý večer pane Dvořáčku, velice Vám děkujeme za Váš zájem o naše kompletní realitní a právní služby. O Vaše pozemky máme velký zájem, Vaši nabídku jsme již proto obratem předali našemu realitnímu makléřovi, který se na segment pozemků specializuje. Ano, při převodech či výkupech nemovitostí zajišťujeme veškerý realitní a právní servis. Se zdvořilým pozdravem Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

František Dvořáček (dvoracek.zemedelec@seznam.cz): 4/16/2015
Dobrý večer, plánuji prodat moje polnosti (pozor jedná se asi o necelých 100 ha té nejkvalitnější polabské půdy) u Stratova u Lysé nad Labem. Měli byste zájem? A umíte tento prodej zabezpečit i po právní stránce? František Dvořáček

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 11/4/2011
Dobrý den paní Bacílková, děkujeme Vám za Váš dotaz a Váš zájem. Na Vaši otázku, zda-li je výhodnější prodat celou plochu či pozemky postupně převést na stavební parcely, posléze je zasíťovat a po částech (per partes) je začít prodávat, však odpovědět generelně neumíme. Skutečně záleží na konkrétním pozemku a konkrétní lokalitě, kde se pozemek nachází.V Libereckém kraji máme velmi dobré kontakty na partnerské realitní kanceláře. Shodou náhod v těchto chvílích probíhají s našimi partnery z Liberce obchodní jednání v naší společné realitní a advokátní kanceláři JURIS REAL, spol. s r. o. Vážená paní Bacílková, pokud máte zájem o zprostředkování prodeje Vašich nemovitostí, obraťte se na našeho realitního makléře pana Martina Prokopa (Martin Prokop - specializace pozemky - tel. 777 255 306 e-mail: prokop@rkjuris.cz), jenž se Vám bude věnovat s veškerou profesionální péčí, která tvoří základní know-how naší realitní kanceláře JURIS REAL. Mj. byl již pan Martin Prokop vyrozuměn o Vaší nabídce. Nicméně, z Vašeho podání není zřejmé, zda-li podáváte návrh na změnu územního plánu, připomínky, resp. Vy jako dotčený vlastník námitky ke konceptu ÚP, resp. námitky k návrhu UP, který vydává obecní či městský úřad ve formě tzv. opatření obecní povahy, které není ani právním předpisem a ani správním rozhodnutím – viz tak ustanovení §§ 171 až 174 zákona č. 500 z roku 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to po schválení zastupitelstvem obce nebo města a většinou i po doporučení stavební komise rady města jako poradního orgánu rady města. Děkujeme za pochopení a zůstáváme s pozdravem - Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

Štěpánka Bacílková (stepanka.bacilkova@seznam.cz): 11/3/2011
Přeji dobrý den,
ráda bych si prostřednictvím Vašich webových stránek ujasnila tuto problematiku. Naše rodina vlastní v severních Čechách pozemky (cca 11,5 ha), které jsou v tuto chvíli využívány jako orná půda (pronajímáme tyto pozemky soukromému zemědělci, který je obhospodařuje). Uvažujeme však, že bychom je převedli na stavební parcely a samozřejmě bychom je tak mnohem výhodněji mohli prodat. To je prostě tak. Shodou okolností můžeme na obec do 30.11.2011 podat návrh na změnu územního plánu. Obávám se však, že by to bylo trochu narychlo. Je to docela zajímalá lokalita u Liberce, ale nemáme zjištěné zatím žádné podrobnosti ohledně zasítování atd. A můj dotaz tedy zní: Jaký by byl nejlepší postup, jak tyto pozemky co nejlépe prodat? Uvažovali jsme o dvou možnostech - sami bychom pozemky převedli na stavební parcely, nechali zasíťovat a jednotlivě prodávali a nebo celou plochu nabídli developerovi nebo společnosti jako je Vaše, která se odkupem pozemků zabývá. Chápu, že je to běh na delší trať. V tuto chvíli nám asi jde spíše o odborný názor a pohled na celou věc. A taky chápu, že jen tak od stolu se celá věc určitě nevyřeší. Každopádně velice děkuji a přeji Vaší společnosti hodně úspěchů.

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 7/5/2011
Dobrý den, děkujeme Vám za Váš dotaz a zároveň za Váš zájem na odkoupení skutečně lukrativních pozemků naší realitní kanceláří. Pro efektivní komunikaci se obraťte na našeho realitního makléře pana Martina Prokopa, který se na segment pozemků specializuje - Martin Prokop - e-mail: prokop@rkjuris.cz, popř. tel. 777 255 306. S pozdravem společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

Šanda Břetislav (bretislav.sanda@seznam.cz): 7/4/2011
Dobrý den,vlastním 16 podíl lukrativní nemovitosti a přelehlých parcel v Pražské Troji.Je možnost nabídnout tento podíl k odkoupení?Zbývajícím dvěme spoluvlastníkům bylo nabídnuto předkupní právo,které odmítli.
Děkuji za odpověd

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 5/22/2011
Hezký dobrý den do Záhorskej oblasti na Slovensku - do krásné oblasti Borský Svätý Jur. Lesy a polnosti na Slovensku obecně-generelně nevykupujeme, ale přesto Vám z důvodu naší firemní kultury radíme, abyste prodej Vašich nemovitostí konzultovala s realitní kanceláří v blízkosti Vašeho bydliště, popř. s renomovanou realitní kanceláří se sídlem přímo v Bratislavě (zdůrazňujeme), která Vám dokáže při prodeji Vašich nemovitostí lépe poradit než naše společnost. Současně si však myslíme a na tomto místě podtrhujeme, že oblast Horného Záhoria byla vždy krajem pracovitých lidí a z tohoto důvodu si prosím velmi pečlivě rozmyslete (uvažte) převod Vašich nemovitostí. Navíc jste ve Vašem inzerátu avizovala, že se jedná toliko pouze (pozn. v uvozovkách) o podíly k orné půdě a lesnímu porostu. V takovýchto případech nejde de facto ve většině případů z realitního hlediska (z ekonomických důvodů) realizovat prodej nemovitostí bez souhlasů spoluvlastníků, kteří také bývají bohužel ve většině případů Vašimi příbuznými. S pozdravem a přáním krásného dne Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

michaela (lescautova@centrum.sk): 5/21/2011
dobry den chcela by som sa opytat vlastnim ornu podu ostatnnu plochu a lesny porast a chcela by som sa opytat kdo by mi mohol pomoct s predajom ale su to len podieli a ja s toho vlastnim 42arou a nachadza sa to v borskom svetom juri za odpoved vam vpred dakujem

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 1/13/2011
Dobrý den, děkujeme Vám za Váš dotaz, který se týká výkupu pozemků. Jak se již de facto uvádí ve Vašem dotazu, záleží u pozemků na konkrétní lokalitě. Pro efektivnější komunikaci proto kontaktujte našeho realitního makléře pana Martina Prokopa, který se na problematiku výkupů pozemků specializuje - Martin Prokop - e-mail: prokop@rkjuris.cz, popř. tel. 777 255 306. S pozdravem společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

Daniela Málková (Liba.xxx@seznam.cz): 1/12/2011
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o informace většího rozsahu. Vlastníme pozemky v obci 15km od Hradce Králové. Jeden z nich bychom rádi prodaly prostřednictvím výkupu, protože na to spěcháme a je to daleko od našeho bydliště abychom se mohly prodeji více věnovat. Pozemek má rozlohu 1920m2 a je momentálně v katastru veden jako orná půda. Rovněž je územním plánem obce veden jako pozemek pro budoucí výstavbu bytových jednotek. Pro převedení na stavební parcelu bude nutné vypracovat územní studii. Zajímalo by mne pokud by jste o tento pozemek měly zájem, zda by jste jej vykupovaly za cenu orné půdy či by jste byly ochotni přistoupit k vyšší ceně například po našem závazku, že vypracování studie bude na naše náklady. Děkuji za odpověď

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 10/15/2010
Dobrý den, děkujeme Vám za Vaši nabídku na výkup pozemků na Rakovnicku, které si zároveň nesmírně vážíme. Pro zefektivnění komunikace kontaktujte našeho realitního makléře pana Martina Prokopa, který je naším expertem na výkup pozemků - Martin Prokop - e-mail: prokop@rkjuris.cz, resp. tel. 777 255 306. S pozdravem společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

Krtičková Hana (hana.krtickova@seznam.cz): 10/14/2010
Dobrý den.
Jsem vlastníkem orné půdy o rozměru 5300m2 a 3700m2 v obci Krupá na Rakovnicku a scháním někoho,kdo by tuto ornou půdu vykoupil. Mohli by jste mi sdělit bližší informace, jak u Vás postupovat? Předem děkuji za informaci.

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 6/18/2010
Dobrý den, děkujeme Vám za Váš dotaz, který se týká výkupu pozemků. Omlouváme se, ale od počítače (rozuměj tzv. od boku)nejsme schopni férově určit cenu tohoto lukrativního pozemku (nicméně podtrhujeme právě zmíňku o lukrativnosti pozemku). Z tohoto důvodu zavolejte či jinak informujte pana Martina Prokopa - e-mail: prokop@rkjuris.cz, příp. tel. 777 255 306., který se na daný realitní segment zaměřuje. Děkujeme Vám za pochopení a jsme s pozdravem.

mirka braunová (mirkabraun@seznam.cz): 6/17/2010
Dobrý den. Ráda bych se zeptala za jakou cenu vykupujete pozemky,jedná se o Tursko u Prahy , 26 000 m2, pozemky jsou určeny k výstavbě,inženýrské sítě na pokraji pozemku. Předem děkuji za odpověd

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 3/24/2010
Vážená paní Dražilová, děkujeme Vám za Váš dotaz, který se úzce dotýká pozemkově-právní a stavebně-právní problematiky. Vaše otázka se především týká institutu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, který je podrobně upraven v zákoně č. 3341992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely (pozn. většinou právě pro realizaci stavby) je zásadně možné jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým bývá ve Vašem případě většinou odbor životního prostředí pověřeného obecního (pozn. městského) úřadu, příp. obecního (pozn. městského) úřadu obce s rozšířenou působností. Tento souhlas je jako závazné stanovisko nezbytným předpokladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, zejména územního rozhodnutí nebo stavebního povolení podle stavebního zákona. Výjimky z požadavku na udělení souhlasu jsou uvedeny v ustanovení § 9 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ve Vašem případě nebude zřejmě třeba souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda na pozemcích, které jsou nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků; na pozemcích, které jsou v současně zastavěném území obce, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa a konečně na pozemcích, které jsou určeny pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce. Ze zemědělského půdního fondu lze odejmout půdu trvale nebo dočasně. Žádost o odnětí podává osoba, v jejíž prospěch se má odnětí uskutečnit. Pokud touto osobou není vlastník pozemku, musí k žádosti připojit vyjádření vlastníka, popřípadě nájemce pozemku navrhovaného k odnětí. Náležitosti žádosti stanoví zákon v ustanovení § 9 odst. 5 zákona, a to tak, že potřebné podklady pro její posouzení opatřuje žadatel. Žadatel musí k žádosti připojit: údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence, výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují, plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy, předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti. Příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu po posouzení žádosti vydá buď souhlas s odnětím, nebo žadateli sdělí, že s odnětím nesouhlasí. V uděleném souhlasu se uvádějí podmínky odnětí a některé další skutečnosti, jejichž demonstrativní (pozn. v případě tzv. demonstrativního výčtu jde o tzv. neúplný výčet, a to na rozdíl od tzv. taxativního výčtu) výčet obsahuje ustanovení § 9 odst. 6 zákona (konkretizace dotčených pozemků, stanovení podmínek k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schválení rekultivace, vymezení, zda-li budou či nebudou předepsány tzv. odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a kritéria pro stanovení výše odvodů). Platnost souhlasu je zákonem stanovena tak, že vzniká až právní mocí rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů a sdílí jejich osud. Bez souhlasu s odnětím nelze např. ve Vašem případě vydat územní rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona. Je-li toto rozhodnutí vydáno (za splnění všech dalších zákonem stanovených předpokladů), stane se souhlas s odnětím, včetně všech v něm uvedených podmínek, jeho závaznou součástí. Nabude platnosti okamžikem jeho právní moci a spolu s ním i platnost ztratí. Samostatně, bez příslušných rozhodnutí podle zvláštních předpisů, lze proto souhlas s odnětím přímo realizovat jen pro účely, jejichž uskutečnění není podmíněno vydáním těchto rozhodnutí, jako je např. převod pozemků, které nelze zemědělsky obdělávat, do ostatních ploch (ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 131994 Sb.). Na řízení o udílení souhlasu jako závazného stanoviska k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se samozřejmě vztahuje ustanovení § 149 správního řádu. Protože závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, nelze se proti neudělení nebo udělení souhlasu a podmínkám v něm uvedených odvolat. Je však možné se odvolat proti rozhodnutí vydanému podle zvláštního právního předpisu, např. proti územnímu rozhodnutí nebo proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí, pro která se musí řídit obsahem závazného stanoviska. Bylo-li důvodem odvolání udělení či neudělení souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, může v odvolacím řízení příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlas či nesouhlas s odnětím, včetně podmínek pro udělení souhlasu změnit a ovlivnit i výsledek odvolacího řízení. Na začátku naší odpovědi Vám bylo rovněž konstatováno, že uvedená problematika souvisí i se stavebně-právními aspekty, resp. s institutem tzv. územního rozhodnutí. To lze především chápat jako realizační nástroj územního plánování. Kromě případů kdy funkci realizačního nástroje plní regulační plán, nelze bez nich realizovat územně plánovací dokumentaci. Právně závazným způsobem řeší zejména umísťování staveb. Podkladem (nikoli nutným předpokladem) pro územní rozhodnutí je vydaná územně plánovací dokumentace. Absence územně plánovací dokumentace totiž není sama o sobě překážkou pro vydání územního rozhodnutí. Záměr žadatele však musí být podle ustanovení § 90 stavebního zákona posouzen tak, aby byl v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na využití území, na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů státní správy, tedy i orgánů na úseku ochrany životního prostředí. Komentář ke stavebnímu zákonu od Hegenbarta a Sakaře pak v této souvislosti podle našeho názoru správně hovoří o tom, že územně plánovací dokumentace je vždy závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Rozhodnutí vydané v rozporu s územně plánovací dokumentací je nezákonné a je zrušitelné. I když stavební zákon hovoří pouze o vydané územně plánovací dokumentaci, musí čestný a férový stavební úřad po přechodnou dobu pracovat i se schválenou územně plánovací dokumentací. S pozdravem a přáním hezkého dne Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

Helena Dražilová (Drazilova1@seznam.cz): 3/23/2010
Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o informace jak postupovat při prodeji polí(jedná se o velice lukrativní lokalitu na okraji Prahy)a jak postupovat při převodu polností na stavební pozemky, jelikož se už v blízkosti domky vystavěly. Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den. S pozdravem H.Dražilová

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 3/22/2010
Vážený pane Nejedlo, děkujeme Vám za Vaši nabídku, které si současně nesmírně vážíme. Pro urychlení komunikace pouze kontaktujte našeho realitního makléře pana Martina Prokopa, který je naším specialistou na výkup pozemků - Martin Prokop - e-mail: prokop@rkjuris.cz, příp. tel. 777 255 306.

Nejedlo Filip (filip.nejedlo@europrint.cz): 3/22/2010
Dobrý den.
Můj otec je vlastníkem polnosti o rozloze 5.5 Ha v okr.Turnov.Tato polnost je lokalizována v obci Odolonovice,3 km od Turnov,3 km do Sychrov,15 km do Liberec,70 km do Praha.Při dobré nabídce za 1 m čtverečný,bonus les o rozloze 2 Ha (borovice).Vytěžení tohoto lesu nemožné,je situován v chráněné krajiné oblasti.
Děkuji za Vaši odpověď a další dotazy rád zodpovím.

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 2/25/2010
Dobrý den, děkujeme Vám za Vaši nabídku, která se týká výkupu pozemků - pro urychlení komunikace kontaktujte prosím našeho realitního makléře pana Martina Prokopa, jenž se specializuje na výkup pozemků - Martin Prokop (e-mail: prokop@rkjuris.cz - tel. 777 255 306)nebo pani Janu Rousovou, vedoucí naší pobočky v Litoměřicích na tel.: 774 335 507, resp. na e-mail:rousova@rkjuris.cz. Realitní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.


Šťastná (pajastastna@seznam.cz): 2/25/2010
Dobrý den, jsem přímým vlastníkem 3 pozemků (každý o rozloze cca 3000m2)na okraji obce Český Dub. V současné době jsou tyto pozemky zahrnuty do nového zpracování nového ÚP, kde je navržena změna užívání na pozemek určený k zastavění. ÚP se v současné době zpracovává, možnost výstavby na pozemku od roku 2012. Inženýrské sítě (voda, elektrika) u pozemků. Pozemky jsou rovinnaté, na celodenním slunném místě. Chtěla bych se zeptat na možnost výkupu jednoho z těchto pozemků. Co je k tomu potřeba, jaká by byla Vaše nabídka, jak dlouho to trvá? Děkuji

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 6/15/2009
Dobrý den, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Vaši nabídku v současnosti vyhodnocujeme. Náš specialista na pozemky, pan Martin Prokop, který již obdržel Váš informativní e-mail, se Vám bude věnovat s veškerou péčí a profesionalitou. S pozdravem realitní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o.

mdrabek (mdrabek81@seznam.cz): 6/15/2009
Dobrý den,

měl bych zájem o prodej pozemku v okrese Beroun, v Králově Dvoře, měststké části Levín. Je možné se obrátit na někoho, kdo mi s prodejem v dané lokalitě pomůže a poradí? Díky za info

S pozdravem

Drábek

zdenka novotná (meridol@seznam.cz): 3/27/2009
dobry den, jsem vlastnikem orne pudy necely 1ha u obce golčův jeníkov,u hlavního tahu Praha-Jihlava.Je zajem o takovy pozemek? bohuzel je zatizen vecnym bremenem - ropovod.Dekuji za odpoved.Novotná

realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 1/6/2009
Dobrý den, děkujeme Vám za Váš dotaz, který se týká výkupu pozemků. V této souvislosti prosím kontaktujte vedoucí naší pobočky v Litoměřicích - pani Janu Rousovou, která Vám podá zpřesňující informace, a to buď tel.: 774 335 507, nebo na e-mail:rousova@rkjuris.cz. Postup při výkupu nemovitostí se skládá z osobní prohlídky předmětné nemovitosti, po které připraví náš realitní makléř kompletní dokumentaci, jež je následně předložena vedení společnosti. Na základě těchto informací rozhodne naše realitní kancelář nejpozději do 5 pracovních dnů zda, jakým způsobem a za jakou cenu je naše společnost ochotna konkrétní nemovitost vykoupit. V případě vzájemné shody je možné přistoupit k podpisu smlouvy o převodu nemovitosti, popř. dalších dokumentů.

Nabitá (monika.nabita@vzp.cz): 1/6/2009
Dobrý den, jsem vlastníkem pozemku v obci Pihel u České Lípy a potřebovali bychom jej vykoupit. Mohli byste mi sdělit bližší informace jak u Vás postupovat? Kolik si účtujete za zprostředkování a podobně. Děkuji

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 8/25/2008
Vážená paní Demartini,

děkujeme Vám za Váš dotaz. Jestliže máte zájem o zprostředkování prodeje Vašich pozemků, obraťte se prosím na našeho realitního makléře pana Martina Prokopa (Martin Prokop - specializace pozemky -tel. 777 255 306 e-mail: prokop@rkjuris.cz), který se Vám bude věnovat s veškerou profesionální péčí, která tvoří základní know-how naší realitní kanceláře JURIS REAL.

Anna Demartini (anna.demartini@seznam.cz): 8/25/2008
Dobrý den, jsem přímým vlastníkem dvou pozemků každý 1000m, jeden bych ráda nechala vykoupit. Uzemní rozhodnutí schvaleno,rozparcelováno...Protože se jedná o větší lokalitu, zatím nebylo zažádáno o inžinýrské sitě. Jedná se o pzemek V Brtnici -u Velkých Popovic a jr to číslo pozemků 773/176, děkuji za odpověď a zdravím, Demartini

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 5/23/2008
Dobrý den, děkujeme Vám za Váš dotaz - kontaktujte prosím našeho realitního makléře pana Martina Prokopa, který se specializuje na výkup pozemků - Martin Prokop (e-mail: prokop@rkjuris.cz - tel. 777 255 306)- Realitní kancelář JURIS REAL

lida (bavlsikoval@seznam.cz): 5/23/2008
dobrý den chtěla bych se zeptat zda li vykupujete ornou pudu jedmá se o 173000m nachází se v moravskoslezském kraji poblíž bruntálu v obci rázová děkuji ya odpověd

Realitní kancelář JURIS REAL (info@rkjuris.cz): 5/20/2008
Dobrý den, děkujeme Vám za Váš dotaz. V případě neúspěšného převodu Vašich stavebních pozemků by jste nehradila žádné finanční výdaje. Pokud máte zájem o zprostředkování prodeje Vašich nemovitostí, obraťte se na našeho realitního makléře pana Martina Prokopa (Martin Prokop - specializace pozemky -tel. 777 255 306 e-mail: prokop@rkjuris.cz), jenž se Vám bude věnovat s veškerou profesionální péčí, která tvoří základní know-how naší realitní kanceláře JURIS REAL.

Eva Svitáková (SvitakovaEva@seznam.cz): 5/19/2008
Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat,mám na prodej 10 stavebních pozemků,jaké budou pro mne finanční náklady,jestliže by se pozemky neprodaly.Děkuji

Mgr. Petr Jezdinský (jezdinsky@rkjuris.cz): 3/10/2008
Dobrý den,

děkuji Vám za Váš dotaz. Ceny pozemků obecně ovlivňují různé aspekty (např.zasíťování pozemků)a konkrétní okolnosti (např., zda se pozemek nenalézá v záplavovém území). Nedokážeme určit cenu pozemků bez toho, aniž bychom konkrétní pozemky nenavštívili, neviděli a nezjistili jejich budoucí potenciál. Bylo by to rovněž z naší strany neseriózní. Pro zpřesňující informace se obraťte na našeho realitního makléře pana Jaroslava Oborného - tel. 777 085 258, e-mail oborny@rkjuris.cz

Mgr. Petr Jezdinský

HrabovskaLenka (@seznam.cz): 3/6/2008
Dobryden,chtela jsem se zeptat na ceny pozemku v lokalite Svetec,okres Teplice.Jedna se o travnaty porost i ornou pudu.Dekuji   

Aktuality a články

Dne 2. dubna nabyla účinnosti novela lesního zákona.

Dne 2. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 90/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Více»

Mrazy nadělaly ovocnářům zatím jen místní škody na peckovinách.

Současné ochlazení s nočními mrazy kolem minus dvou stupňů zatím nadělalo na ovocných stromech v sadech pouze lokální škody. Místy byly zasaženy výsadby meruněk, broskví a třešní, a to např. v severních a středních Čechách. Více»

Rezerva vody v půdě je letos podle expertů výrazně nižší než loni.

Vodní rezerva v půdě je letos výrazně nižší než před rokem ve stejnou dobu. Špatná je situace především na severozápad od Prahy, na Hané, na jižní Moravě a také na Opavsku a podél Odry. Více»

Kůrovec se na Šumavě naštěstí kvůli srážkám nešíří tak rychle.

Kůrovcovou kalamitou poničený les se dokáže bez zásahu člověka sám obnovit. Ukazuje to průzkum šumavského národního parku, který začal před 10 lety. Na tamních bezzásahových plochách nyní roste v průměru přirozeně obnovených 6 352 mladých stromků. Více»

V ČR vznikly kvůli boji s kůrovcem dvě zóny s různými stupni opatření.

Veškeré síly se zaměří na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce. Na tiskové konferenci to oznámili ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a náměstek ministra pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář. Více»

Všechny články a aktuality »»

 

Kalkulátor nemovitosti

KalkulátorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru nemovitosti