Provozuje:
realitní kanceláo JURIS REAL

Aktuality a Články

25 květen 2024

PS mj. odmítla omezit inflační doložku k fin. náhradám církvím.

Sněmovna schválila novelu církevního zákona, která má přinést digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže týkající se církví. Více»

16 květen 2024

Estonci schválili zákon o použití ruského majetku k úhradě válečných škod.

Estonský parlament schválil zákon, který umožňuje použít ruský majetek, zmrazený v této pobaltské zemi na základě mezinárodních sankcí, na nápravu škod způsobených Ukrajině válkou. Více»

9 květen 2024

Šalomoun požaduje další snížení byrokracie.

Třetí balíček opatření, která mají snížit množství byrokracie, předložil v úterý vládě ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Více»

7 květen 2024

Vláda ČR projedná zjednodušení výstavby jaderných bloků nebo pomoc ovocnářům.

Vláda na dnešním zasedání bude jednat o pomoci ovocnářům, kterým zničily úrodu jarní mrazy. Posoudí i zjednodušení povolovacích procesů a požadavků pro stavby nových jaderných bloků v České republice. Více»

30 duben 2024

ANO napadlo u ÚS změny ve stav. spoření, které platí od ledna.

Opoziční hnutí ANO napadlo u Ústavního soudu změny ve stavebním spoření, které byly součástí vládního konsolidačního balíčku. Ustanovení jsou účinná od počátku letošního roku. Více»

8 březen 2024

Plné moci budou moci občané vystavovat zřejmě i v elektronické podobě.

Plné moci budou lidé moct vystavovat zřejmě i v elektronické podobě. Ve vládní novele zákona o základních registrech to odsouhlasila Poslanecká Sněmovna, a to zrychleně už v prvním čtení. Teď předlohu dostanou k posouzení senátoři. Více»

5 březen 2024

Síkela chystá normu, která zajistí postupný odchod od uhlí do 2033.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) chce do poloviny roku 2025 připravit zákon, který zajistí řízený odchod od uhlí v energetice do roku 2033. Řekl to v debatě České televize. Více»

1 březen 2024

Odčerpání majetku pachatele má být možné i ze SJM.

Ministerstvo spravedlnosti chce umožnit odčerpat majetek, který souvisí s trestnou činností, i ze společného jmění manželů. Více»

19 únor 2024
9 únor 2024

Návrh právní normy má umožnit vyvlastnění majetku Ruska v tuzemsku za náhradu.

Poslanec TOP 09 Ondřej Kolář představil návrh obecného zákona, který má umožnit zabavení ruského majetku v České republice. Postaven je na vyvlastnění za náhradu. Více»

1 únor 2024
17 leden 2024

Zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz PS zřejmě schválí s úpravami.

Navrhované rozšíření okruhu subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti, sněmovna pravděpodobně schválí s některými poslaneckými úpravami. Více»

10 leden 2024

Tzv. e-Sbírka je děravá.

Chybí i úsporný balíček. Neuvěřitelné, říká ústavní právník. Více»

5 leden 2024

Před deseti lety nabyl účinnosti nový občanský zákoník.

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti před deseti lety, 1. ledna 2014, rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí, mnohokrát novelizovaný občanský zákoník z roku 1964 a další zákony. Více»

5 leden 2024

Plán legislativních prací vlády na letošní rok obsahuje 92 úkolů.

Plán legislativních prací vlády pro letošní rok obsahuje 92 úkolů, z toho dva věcné návrhy zákonů, 13 návrhů zákonů a 48 legislativních novel zákonů. Více»

26 prosinec 2023

Senát schválil návrh zákona, který umožní vznik energetických komunit.

V České republice by měly do budoucna vznikat energetické komunity, které budou moci mezi sebou sdílet místně vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů prostřednictvím distribuční sítě. Více»

26 prosinec 2023

Takřka 45 tis. závazných právních předpisů MV od ledna zpřístupní elektronicky.

Garantovanou a právně závaznou elektronickou podobu Sbírky zákonů zpřístupní bezplatně veřejnosti od ledna projekt e-Sbírka. Postupně ho doplní i e-Legislativa jako systém pro tvorbu právních předpisů. Více»

13 prosinec 2023
29 listopad 2023

Vláda ČR projedná soudní novelu nebo zvýšení odvodů těžařů.

Plán ministerstva spravedlnosti na výrazné omezení soudních přísedících z lidu dnes projedná vláda. Více»

15 listopad 2023

Hlavní město upraví vyhlášku ohledně reklamy.

Vedení Prahy plánuje upravit vyhlášku, která se týká reklamních plachet na činžovních domech, Opět by je za určitých podmínek dovolilo. Více»

9 listopad 2023

MF hodlá zjednodušit převod nepotřebných státních nemovitostí na samosprávy.

Ministerstvo financí chce zjednodušit převádění nepotřebného státního nemovitého majetku na obce a kraje, které o něj projeví zájem. Více»

2 listopad 2023

Elektronický systém tvorby právních norem čeká brzké spouštění.

Elektronický systém tvorby právních předpisů e-Legislativa čeká příští rok postupné spouštění v ověřovacím provozu. Změny má přinést novela o elektronizaci agend, kterou doporučil Senátu schválit jeho ústavně-právní výbor. Více»

30 říjen 2023

PS podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz.

Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz. Více»

3 říjen 2023
2 říjen 2023

Elektronický systém tvorby právních norem čeká postupné spouštění.

Elektronický systém tvorby právních předpisů e-Legislativa čeká příští rok postupné spouštění v ověřovacím provozu. Více»

6 září 2023

Nový zákon o veřejných dražbách byl publikován ve Sbírce zákonů.

V pátek 25. srpna 2023 vyšel ve Sbírce zákonů v částce 115 zákon o veřejných dražbách, který odstraňuje nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednocuje pravidla pro konání dražeb. Více»

25 srpen 2023
7 srpen 2023

Prezident kontrahoval zrušení desítky tisíc nepoužívaných právních předpisů.

Více než 10.000 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané, z českého právního řádu začátkem příštího roku zmizí. Více»

4 srpen 2023

MND snížila proti počátku roku cenu plynu o 38 pct a elektřiny o 45 pct.

Těžební a energetická firma MND z Hodonína letos podruhé zlevňuje ceny plynu a elektřiny u základních ceníků. Od srpna snížila proti začátku roku cenu u plynu o 38 procent a u elektřiny o 45 procent. Více»

17 červenec 2023

Senát schválil zrušení desítky tisíc nepoužívaných právních norem.

Více než 10.000 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané, z českého právního řádu počátkem příštího roku zmizí. Senát s tím souhlasil. Více»

13 červenec 2023

Na legisl. novele zákona o myslivosti hodlá ministr najít shodu se všemi aktéry.

Před předložením novely mysliveckého zákona chce nový ministr zemědělství Marek Výborný najít podobu legislativy, na které se shodne s vládní koalicí i nevládními organizacemi. Více»

1 červenec 2023

S orientací v občanském zákoníku pomůže umělá inteligence.

S orientací v občanském zákoníku a silničním zákonu pomůže lidem aplikace, která využívá umělou inteligenci. Více»

21 červen 2023

Stát bude zpětně vyhodnocovat dopady přijatých právních norem.

U vybraných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek bude stát zpětně hodnotit jejich skutečné dopady. S jednotnou podobou přezkumu účinnosti přijatých právních předpisů počítají od roku 2025 pravidla, které ve středu schválila vláda. Více»

19 červen 2023

Poslanecká sněmovna odmítla razantněji zvýšit horní hranici poplatku za odpad.

Sněmovna odmítla razantněji zvýšit horní hranici poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. Úpravu skupiny koaličních poslanců nedoplnila ani ve dvojím hlasování do vládní novely, jež mění vyměřování poplatků. Více»

13 červen 2023

Drážní zákon pravděpodobně umožní konzervaci tratí na žádost vlastníků.

Drážní zákon zřejmě v budoucnu umožní konzervaci železničních tratí na žádost jejich vlastníků. Rozhodovat o ní bude drážní úřad. Více»

29 květen 2023

PS rozhodne o razantnějším zvýšení horní hranice poplatku za odpad.

Sněmovna rozhodne příští týden o razantnějším zvýšení horní hranice poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. Řádná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne. Více»

21 duben 2023

Novela vodního zákona zpřesní postup řešení ekol. havárií na vodních tocích.

Nově by měl takové situace řídit Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) také plánuje zpřísnit pokuty pro ty, kteří havárii zapříčiní. Více»

6 březen 2023
19 únor 2023

Startuje 14. ročník ankety Zákon roku.

Hledá zásadní podnikatelský předpis. Více»

29 leden 2023

PS podpořila zrušení desítky tisíc nadbytečných předpisů.

Zrušit více než 10.000 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou formálně platné, ale už nepoužívané, má návrh zákona, který v úvodním kole podpořila Sněmovna. Více»

27 leden 2023

Anketa o právní normu roku 2022 právě odstartovala.

I letos bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku. Více»

13 leden 2023

Legislativní novinkou účinnou od 1.1.2023 je zveřejňování soudních rozhodnutí.

Už teď jsou mnohá rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu zájemcům k dispozici (např. na webových stránkách uvedených soudů), nově přijímaná legislativa se týká okresních, krajských a vrchních soudů. Více»

14 prosinec 2022

Zakládání korporací bude jednodušší.

Legislativní novela počítá s tím, že např. zápis společnosti do obchodního rejstříku už nebude podmíněn předchozím získáním živnostenského oprávnění. Více»

6 prosinec 2022

Leg. návrh novelizace notářského tarifu byl rozeslán do připomínkového řízení.

Ministerstvo spravedlnosti splnilo další závazek a rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novelizace vyhlášky o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif). Více»

14 listopad 2022

Subjekty prosazující novelu lesního zákona požadují zřízení lesních orgánů.

Privátní vlastníci lesů, Svaz ochránců přírody i zástupci dřevozpracujícího průmyslu chtějí do novely lesního zákona zanést zřízení samostatných lesních úřadů, větší volnost majitelů pro hospodaření v lesích nebo prodloužení lhůt pro zalesnění holin. Více»

11 listopad 2022

Vláda ČR navrhuje zrušení více než 10.000 nadbytečných předpisů.

Zrušit více než 10.000 nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou formálně platné, ale už nepoužívané, navrhla včera vláda. Novinářům to po zasedání řekl premiér Petr Fiala (ODS). Více»

9 listopad 2022

Ministerstvo vnitra chce zrušit tisíce nadbytečných právních norem.

Nadbytečné předpisy se podle ministerstva mj. stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě. Více»

Všechny články a aktuality »»

   

Poslední Aktuality a články

Dvě desítky privátních hradů a zámků se otevřou veřejnosti.

Dvě desítky soukromých hradů a zámků se ode dneška do neděle otevřou veřejnosti. Některé pamětihodnosti si budou moci zájemci prohlédnout pouze v těchto dnech, po zbytek roku jsou totiž nepřístupné. Více»

PS mj. odmítla omezit inflační doložku k fin. náhradám církvím.

Sněmovna schválila novelu církevního zákona, která má přinést digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže týkající se církví. Více»

Zákaz smlouvy na digitalizaci stavebního řízení platí.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna potvrdil zákaz plnění smlouvy mezi ministerstvem pro místní rozvoj a firmou InQool na vytvoření části systémů pro digitalizaci stavebního řízení. Zákaz začne platit za čtyři měsíce. Více»

Personál justice bude ve středu stávkovat za vyšší platy.

Zaměstnanci soudů budou ve středu 29. května stávkovat za zvýšení platů. Jednodenní výstražnou stávku vyhlásily justiční odbory po jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) Více»

Experti hodlají urychlit ochranu lužních lesů u Dyje.

Odborné společnosti chtějí urychlit ochranu lužních lesů podél dolních toků řek Moravy a Dyje, osm jich podepsalo společné prohlášení. Oblasti se přezdívá Moravská Amazonie, v přípravě je, že se lokalita stane chráněnou krajinnou oblastí. Více»

Všechny články a aktuality »»

 

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019